Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Δουλειές με Φούντες

Δεν έμεινε για καιρό "άπραγος" ο αγαπημένος μας δεσπότης  Γόρτυνος κ. Ιερεμίας Φούντας (ο δικός μας μητροπολίτης , που τον είχαμε πρώτοι απο όλους-touka pro- υιοθετήσει).
Αυτή τη φορά χαρακτήρισε «ΒΕΒΗΛΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΞΟΒΕΛΙΣΜΟΝ» την μετάφραση της Γραφής οταν διαβάζεται στις εκκλησίες (στις ακολουθίες), λες και δεν είναι η διδασκαλία της Γραφής δουλειά που πρέπει να γίνεται στις εκκλησίες.
Οσοι είναι μιας τέτοιας άποψης ισως θεωρούν οτι τα εδάφια θα πρέπει να απαγγέλονται σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει το πλήρωμα της εκκλησίας ,-ανάγνωση όχι για μελέτη ή οικοδομή - αφηρημένα σαν μαγικά λόγια (κάτι σαν ξόρκια) .
Και επειδή ασφαλώς θα ισχυρίζονται οτι τάχα κόπτονται μην τυχόν και αλλοιωθεί το Βιβλικό κείμενο , να θυμίσουμε το νόθο κόμμα Ιωάννου που πεισματικά αρνούνται να αφαιρέσουν από το κείμενο, και τις προ ολίγου καιρού προτροπές του κου Ιερεμία για κάψιμο της Καινής Διαθήκης (επειδή είχε διανεμηθεί από οργάνωση διαφορετικού δόγματος απο τo δικό του !)  
Αν η μετάφραση ενός κειμένου σημαίνει αλλοίωση , τότε οι εβδομηκοντα δεν έπρεπε να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη του Θεού και όλοι θα έπρεπε να μάθουμε εβραικά για να την διαβάσουμε .
Ακόμη 6 δισεκατομύρια άνθρωποι στην επιφάνεια της γής θα έπρεπε να γνωρίζουν εβραικά , ελληνιστικά και αραμαικά για να μάθουν τον Λόγο του Θεού !