Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Κοινή συνάθροιση


Κοινές συναθροίσεις το διήμερο στην αίθουσα της οδού Μιχαλακοπούλου 39 Αθήνα


Σάββατο 5/3/11  19.30-22.00 

Κυριακή 6/3/11  11.00-13.30  και  18.30-21.00

συμμετέχουν

-η εκκλησία του Ιησού Χριστού
-το Σταυροδρόμι (Crossroads)
-το Μήνυμα του Γολγοθά (Message of Calvary)
-η εκκλησία του Ιησού Χριστού (Θεσσαλονίκης)
-η εκκλησία ανανεωμένων Χριστιανών (Ιωαννίνων)
-η εκκλησία του Ιησού Χριστού (Μαλεσίνας)