Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Επαφή


Για επικοινωνία ,επαφή και ερωτήσεις , καθως επίσης για να μας στείλετε άρθρα, σκέψεις, ειδησεις,σχολια, ιδεες , υλικό και προτάσεις :


email : arch.band@gmail.com 
 τηλ : 6949987075 
 fax    2109649661
 διεύθυνση  Ζήνωνος 30 Ομόνοια, 104 37    Αθήνα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ