Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Επιστολή

Το περιοδικό "ΕΠΙΣΤΟΛΗ", σε έντυπη μορφή εδώ και αρκετό καιρό έχει αναστείλει την έκδοσή του. Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει τα τελευταία 5 χρόνια στην θέση www.epistoli.gr