Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Αιρετικον εγκολπιον...

Από τον καιρό του Τερτυλλιανού και του Ιππολύτου όσοι εισαγάγουν καινά δαιμόνια στην εκκλησία (αυτο)ονομάζονται "αντι"αιρετικοί !!! 

Οι 10 ερωτήσεις του.."αντιΑΙΡΕΤΙΚΟΥ" κου Ν.Μ... 

Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους αφελείς πιστεύουν ότι η καθεστωτική εκκλησία και οι παραφυάδες της έχουν κάποια μακρινή συγγένεια με την Εκκλησία του Χριστού .
"..Εάν η Αγία Γραφή τα λέει όλα, και αν πρέπει να δεχόμαστε μόνο όσα λέει η Αγία Γραφή, τότε:
"..10 ερωτήσεις που ζητούν απάντηση:
                           
1. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι είναι καταστατικό πίστης;

2. Πού λέει ότι είναι «ο λόγος του Θεού;»
3. Πού λέει ποια είναι τα βιβλία της;
4. Με ποια αγιογραφική βάση απορρίπτετε 10 βιβλία της Αγίας Γραφής από την Π.Δ. και κρατάτε μόνο 66;
5. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι η πίστη της Εκκλησίας κρίνεται με βάση την Αγία Γραφή και όχι το αντίθετο;
6. Πού λέει ότι πρέπει όσα τηρεί η Εκκλησία να βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή;
7. Πού βρήκατε ότι η Αγία Γραφή είναι ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ και όχι απλώς μια από τις πολλές εκφράσεις του;
8. Πού λέει ότι Αγία Γραφή είναι αλάθητη, και γιατί έχει λάθη;
9. Από ποια εδάφια προκύπτει η έννοια της Θεοπνευστίας, όπως τη δέχεται ο Προτεσταντισμός;
10. Πού λέει η Αγία Γραφή, ότι το βιβλίο αυτό είναι «Η μόνη αλήθεια» ως βιβλίο;


                 Nα προτείνουμε ως πιο κατάλληλο τίτλο :
                       "To αλφαβητάρι του αιρετικού"