Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Η νύχτα διαδέχεται τη μέρα

Μια εκπληκτική φωτογραφία, τραβηγμένη από δορυφόρο, δείχνει πως η μέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα.
Τα φώτα έχουν ανάψει στη Μεσόγειο και στο μεγαλύτερο κομμάτι της Αφρικής ενώ το σκοτάδι συνεχίζει να απλώνεται προς την υπόλοιπη Ευρώπη, για να φτάσει σιγά - σιγά ως την άλλη άκρη του Ατλαντικού, την Αμερική.