Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Συναθροίσεις μεταναστών


Love assemblies Διεύθυνση : Αργολίδος 22 Αμπελόκηποι Αθήνα 
τηλ 6944152391 (Τετάρτη 20.00-22.00, Σάββατο 20.00-22.00 , Κυριακή 11.30-13.30 και 19.00-21.00)   
 Message of Calvary  Διεύθυνση : Αχαρνών 5 Αθήνα ,πλ. Βάθης(Τετάρτη 19.30-21.30, Σάββατο 19.30-21.30 ,Κυριακή 11.00-13.00)    
APFF (Apostolic pentecostal Filipino Fellowship) Διεύθυνση : Πόντου 24 Αθήνα Ιλίσσια τηλ. 6906171476 , 2106425256 (Τετάρτη 19.30-21.30 , Σάββατο 19.30-21.30 , Κυριακή 10.00-12.00) email wilfredobalagapo@yahoo.com     
Crossroads    Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 39 Αθήνα (Τετάρτη 19.30-21.30 ,Σάββατο 19.30-21.30 ,Κυριακή 11.00-13.30)   
Διακονία Αποστολικής πίστης  Διεύθυνση:  Μοσχονησίων 19  Πλατ. Αμερικής Αθήνα τηλέφωνο: 210-8676022  
-Διεύθυνση:  Κόνωνος 97-99  Παγκράτι Αθήνα τηλέφωνο : 6995-489901   
-Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 20 , 2ος όροφος Θεσσαλονίκη τηλέφωνο: 6947-228962 , 6940-789657
-Διεύθυνση: Σφακίων 2 Χανιά τηλέφωνο: 6973-520544