Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Πεινάς;
Αυτές οι σκέψεις, σχετικά με την ανάγκη μας τόσο για το καθημερινό ψωμί όσο και για τον καθημερινό Ιησού, μας ενθαρρύνουν να «τρώμε καλά» πνευματικά.


Όταν ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής» (Ιωάν.ς:35 & 48), ουσιαστικά μας έλεγε κάτι πολύ σημαντικό σχετικά με τις ανάγκες μας και την προσφορά Του.Στην Αγία Γραφή, το ψωμί συμβολίζει την καθημερινή διατροφή:


Ματθ.ς:11 τον άρτον ημών τον επιούσιον δος εις ημάς σήμερον·


Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε καλά, αν είμαστε πεινασμένοι και υποσιτισμένοι.


Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε καλά, αν δεν «τρώμε»  καθημερινά το λόγο του Θεού, περνώντας ώρα με τον Ιησού στην προσευχή και την μελέτη:


Ματθ.δ:4 Ο δε αποκριθείς είπεν· Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.


Όταν πεινάμε για τον Ιησού, αναζητώντας Τον τακτικά, το πνεύμα μας συντηρείται, ενεργοποιείται, ικανοποιείται, τρέφεται και ενισχύεται:


Ματθ.ε:6 Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.


Είναι σκόπιμο να ευχαριστούμε τον Θεό πριν από τα γεύματα για την προσφορά Του για το σώμα μας, αλλά να θυμόμαστε και την πνευματική πείνα μας και να ευχαριστούμε τον Χριστό για τον τρόπο που τρέφει τις ψυχές μας.