Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Ξαφνική καταστροφή έρχεται σε όλο τον κόσμο


Ας μην κοιμηθούμε ενώ έχουμε το φως.

Με αφορμή το τελευταίο τσουνάμι, που χωρίς προειδοποίηση, έχασαν την ζωή τους 430 άνθρωποι, 1.500 τραυματίες και σχεδόν 22.000 εκτοπισμένοι, θέλω να δούμε τι λέει η Βίβλος για τις μέρες που έρχονται, γιατί λέει ότι θα έρθει μία ημέρα πάνω σε όλη τη γη…..

Φυσικά, αυτοί οι αριθμοί ωχριούν σε σύγκριση με το τσουνάμι του 2004 που έπληξε πολλές χώρες την ίδια ώρα και οδήγησε σε έναν φόρο θανάτου 227.000 ανθρώπους. Στον απόηχο της τραγωδίας του 2004, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Μαλαισία, χρηματοδότησαν τον εξοπλισμό μηχανημάτων ανίχνευσης, στην Ινδονησία, για να προειδοποιεί για μελλοντικά τσουνάμι.


Και όμως, το πρόσφατο τσουνάμι ήρθε χωρίς προειδοποίηση.

Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί για μια ξαφνική καταστροφή.

Η Βίβλος λέει ότι αυτό θα συμβεί ξανά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Όπως ο Παύλος έγραψε στους Θεσσαλονικείς, «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται..» Α’ Θεσ.ε:2

Α’ Θεσ.ε:3 Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.

Σας παρακαλώ, μην πάρετε αυτά τα λόγια ελαφριά. Αν πιστεύετε ότι η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια, τότε αυτό που έγραψε ο Παύλος, θα γίνει.

Ο Ιησούς επίσης είπε παρόμοιες προειδοποιήσεις στους μαθητές Του:

Λουκ.ιζ:26-30 Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· καθ' ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απώλεσεν άπαντας. Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ' ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή.

Αυτό που ο Ιησούς και ο Παύλος λένε, είναι απλό. Οι άνθρωποι θα αγνοήσουν τα σημάδια των καιρών. Θα εφησυχάζουν σε μια αίσθηση ψεύτικης ασφάλειας. Θα έχουν επηρεαστεί από το πνεύμα του κόσμου, απολαμβάνοντας τη ζωή τους, εστιάζοντας στον εαυτό τους, αγνοώντας τον Θεό και τις απαιτήσεις Του. Θα είναι σίγουροι ότι «όλα είναι καλά», και ότι η θεία κρίση δεν θα έρθει ποτέ. Και τότε, ξαφνικά, θα είναι «επί την θύραν». Και τότε, ξαφνικά, θα είναι πολύ αργά.

Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας.

Μένοντας ξύπνιοι και νηφάλιοι

Ο Ιησούς και ο Παύλος έδωσαν αυτές τις προειδοποιήσεις για έναν λόγο. Ώστε εμείς που πιστεύουμε, εμείς που αγαπούμε τον Κύριο, να μην αιφνιδιαστούμε. Ώστε να υπηρετούμε και να προειδοποιούμε αντί να εξομοιωνόμαστε και να κοιμόμαστε.

Ας θυμηθούμε πάλι τα λόγια του Παύλου:

Α’ Θεσ.ε:3-9 Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει. Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ' ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα. Διότι οι κοιμώμενοι την νύκτα κοιμώνται, και οι μεθύοντες την νύκτα μεθύουσιν· αλλ' ημείς, όντες της ημέρας, ας εγκρατευώμεθα, ενδυθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας· διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

Το θέμα λοιπόν είναι, πώς πρέπει να ζήσουμε. Το θέμα είναι πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε σ’ αυτόν τον κόσμο.

Όπως ο Πέτρος έγραψε στους αναγνώστες του:

Β’ Πέτρ.γ:11-14 «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθ' ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή; Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί. Διά τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθήτε άσπιλοι και αμώμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη»

Εμείς που περπατάμε στο φως, εμείς που είμαστε παιδιά της ημέρας, εμείς που ζούμε προς τιμήν του Κυρίου, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ας μην κοιμηθούμε στο φως.