Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Η Αρπαγή και η Δεύτερη ΈλευσηΠολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η Αρπαγή της Εκκλησίας και η Δεύτερη Έλευση του Χριστού στη γη, είναι δύο ξεχωριστά γεγονότα. Ξέρουμε ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελετητών της Βίβλου ως προς το πότε θα γίνει η Αρπαγή σε σχέση με την Μεγάλη Θλίψη. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ολόκληρα βιβλία αφιερωμένα στο θέμα, έτσι δεν θα ασχοληθούμε εδώ. Αλλά δεν υπάρχει καμία διαφωνία ως προς το πότε θα γίνει η δεύτερη έλευση του Χριστού. Αυτό θα συμβεί ακριβώς στο τέλος της επταετίας.


Η Αρπαγή
Πολλοί άνθρωποι σήμερα που λένε ότι είναι Χριστιανοί, δεν πιστεύουν ότι θα συμβεί η Αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Σατανάς μισεί την Αρπαγή, γιατί είναι ένα θαύμα που δεν είναι δυνατό να αντιγράψει. Ένας άλλος λόγος είναι, επειδή ξέρει ότι μόλις οι Χριστιανοί αρπαχτούν και ο Ιησούς τους μεταφέρει στον ουρανό, δεν θα μπορεί πλέον να τους πειράξει. Δεν θα έχει πλέον την ευκαιρία να τους παραπλανήσει και να τους απομακρύνει από τον Θεό.

Ο διάβολος δεν θέλει να πιστεύουμε ότι θα συμβεί η Αρπαγή, αλλά η Βίβλος μας λέει ότι θα γίνει.

Μερικοί άνθρωποι που έχουν απορρίψει τον Χριστό, κάνουν ό,τι μπορούν προσπαθώντας να μας παραπλανήσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις, το έχουν καταφέρει. Το κάνουν αυτό, λέγοντας ότι η Αρπαγή δεν αναφέρεται στη Βίβλο. Αυτό είναι μόνο μια μερική αλήθεια, ισχύει για τους Αγγλόφωνους, γιατί στα Ελληνικά, στη γλώσσα που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, αναφέρεται.

Στον Σατανά αρέσει να αναμειγνύει την αλήθεια με τα ψέματα, προκειμένου να παραπλανήσει εκείνους που δεν μελετούν τις Γραφές. 

Ο Ιησούς μας προειδοποιεί να είμαστε έτοιμοι γιατί δεν ξέρουμε την ημέρα ή την ώρα που ο Ιησούς θα επιστρέψει.

Ματθ.κδ:40-44 Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται· δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.

Πώς θα αρπαχτούν οι Χριστιανοί; Η Α’ Θες.δ:16-17 μας δίνει την απάντηση:

«επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου».

Στο εδ.16, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό και με μια δυνατή φωνή και μια σάλπιγγα, θα αναστήσει τους νεκρούς εν Χριστώ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο και Σωτήρα πριν πεθάνουν.

Από το εδ.17, μαθαίνουμε ότι όσοι από εμάς είμαστε ζωντανοί και απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αυτοί είναι όσοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστού σαν Κύριο και Σωτήρα και να είναι ακόμα ζωντανοί κατά την αρπαγή. Το εδ.17 μας λέει επίσης ότι θα είμαστε με τον Κύριο για πάντα. Ξέρω ότι πολλοί Χριστιανοί ανυπόμονα περιμένουν αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτοί να είναι ζωντανοί για να το απολαύσουν, γιατί είμαστε στα πρόθυρα της Μ. Θλίψης.

Η εξαφάνιση των Χριστιανών κατά την Αρπαγή δεν θα πάρει πολύ χρόνο:

Α’ Κορ. ιε:51,52 Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, ν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή.

Δυστυχώς, σήμερα πολλοί άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί δεν πιστεύουν καν στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ακόμη και ορισμένοι από αυτούς που πιστεύουν στην αρπαγή δεν ζουν σε υπακοή στο λόγο του Θεού.

Στο Ματθ.κε:1-13, ο Ιησούς χρησιμοποιεί μια παραβολή για να μας προειδοποιήσει να μην γίνουμε σαν τις μωρές παρθένες, που δεν ήταν έτοιμες, όταν ο Νυμφίος ήρθε. Σ’ αυτή την παραβολή, ο Ιησούς απεικονίζεται σαν ο Νυμφίος και οι παρθένες είναι οι Χριστιανοί που θα επιστρέψει για να πάρει πίσω στον ουρανό μαζί Του κατά την Αρπαγή. Μερικές ήταν έτοιμες όταν ήρθε. Μερικές δεν ήταν και δεν αρπάχτηκαν.

Ιωάν.ιδ:1-3 Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ.

Αν η Αρπαγή δεν έχει συμβεί τη στιγμή που διαβάζεις αυτό, ελπίζω ότι αυτό θα σε παρακινήσει να τακτοποιηθείς με το Θεό, έτσι ώστε να είσαι έτοιμος, όταν έρθει ο Ιησούς για την εκκλησία Του. Η αδιανόητη εναλλακτική λύση είναι να χάσεις την Αρπαγή και να γνωρίσεις την οργή που πρόκειται να έρθει κατά την περίοδο της επταετίας.

Ματθ.κε:13 Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.

Πώς θα ξέρεις ότι έγινε η Αρπαγή;

Ταινίες και βιβλία απεικονίζουν την αρπαγή με ανθρώπους να εξαφανίζονται, αφήνοντας συνήθως ένα σωρό από ρούχα πίσω. Παρουσιάζουν αυτοκίνητα να συντρίβονται και αεροπλάνα χωρίς πιλότους να πέφτουν από τον ουρανό, αμαξοστοιχίες να εκτροχιάζονται κτλ.

Αλλά στην πραγματικότητα, έτσι θα γίνει;

Η Βίβλος δεν λέει τι θα γίνει με τα ρούχα μας, δεν λέει τίποτα για δέσμες φωτός που μεταφέρουν τους ανθρώπους στον ουρανό, όπως δείχνουν κάποιες ταινίες,  ούτε αν τα σώματά μας θα είναι ορατά καθώς θα κινούνται προς τον ουρανό. Αυτό που μας λέει είναι ότι αυτό θα είναι ένα στιγμιαίο γεγονός που θα συμβεί πάρα πολύ γρήγορα (εν ριπή οφθαλμού), μια μέρα και ώρα που κανείς δεν ξέρει, παρά μόνο ο Θεός, και ότι εκείνοι που είναι έτοιμοι για την Αρπαγή (οι αληθινοί Χριστιανοί) θα αρπαχτούν.

Μάρκ.ιγ:32 Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ.

Φαίνεται ότι τουλάχιστον εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπων, ξαφνικά θα εξαφανιστούν από τη γη. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν οι τάφοι για να αποκαλύψουν την απουσία των σωμάτων των αγίων που θα αρπαχτούν, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, αν έτσι θέλει ο Ιησούς.

Τι γίνεται αν χάσεις την Αρπαγή;

Μην πιστεύεις στα Χολιγουντιανά έργα. Δεν θα υπάρξει δεύτερη Αρπαγή και δεν μπορείς να κερδίσεις τη σωτηρία σου κάνοντας καλά έργα. Ποτέ δεν συνέβη αυτό. Θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων που δεν θα αρπαχτούν:
  •   Οι απορρίψαντες. Άνθρωποι που οριστικά απέρριψαν τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο και Σωτήρα. Αυτή η ομάδα θα αποτελείται από τους άθεους, ανθρώπους που εξαπατήθηκαν από ψεύτικες θρησκείες και ανθρώπους που μπορεί να μην ήταν ανταγωνιστικοί προς τον Θεό, αλλά απλά δεν πίστευαν ότι υπάρχει Θεός.
  •   Οι αδιάφοροι. Άνθρωποι που ποτέ δεν πήραν μια απόφαση για οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν κάθισαν να σκεφτούν τα πράγματα του Θεού, αποφάσισαν να ζήσουν τη ζωή τους με τον τρόπο τους και μετά, όταν ηλικιωθούν να γίνουν Χριστιανοί.
  •    Οι εξαπατημένοι. Αυτοί οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έχουν σωθεί. Νόμιζαν ότι είχαν ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις που χρειάζονται για να περάσουν την αιωνιότητα με τον Χριστό. Αλλά έκαναν λάθος. Είτε αυτοεξαπατήθηκαν, ή πλανήθηκαν από άλλους σε ό, τι αφορά το τι σημαίνει να είσαι αληθινός Χριστιανός.


Ματθ.ζ:21 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.

Αν χάσεις την Αρπαγή, θα πρέπει να υπομείνεις την οργή του Σατανά κατά τη διάρκεια της επταετίας. Αν αρνηθείς το χάραγμα, ο διάβολος θα σε σκοτώσει μέσα στα πρώτα 3 ½ χρόνια. Το τελευταίο μισό της επταετίας, θα είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει, ή θα υπάρξει πάνω στη γη. Δισεκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα μακελειό που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά από τη δημιουργία της γης. Οι πιθανότητες επιβίωσης καθ’ όλη την επταετία της θλίψης δεν είναι υπέρ σας. Το μόνο ασφαλές μέρος είναι εν Χριστώ Ιησού. Να, πώς:

  •  Πίστεψε ότι ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε πάλι την τρίτη μέρα.
  •    Ομολόγησε τις αμαρτίες σου και ζητήστε από το Θεό να τις συγχωρήσει.
  •   Μετανόησε για τις αμαρτίες σου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις απόφαση να σταματήσεις να αμαρτάνεις και να υπακούσεις στο θέλημα του Θεού, πάνω από τη δική σου θέληση.
  •    Πίστεψε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί.
  •   Υπάκουσε στο ευαγγέλιο όπως περιγράφεται στην Α’ Κορ.ιε:1-4.
  •    Αρνήσου να λάβεις το χάραγμα του θηρίου.


Η Δεύτερη Έλευση.

Η επιστροφή του Ιησού στη γη, γνωστή σαν η Δεύτερη Έλευση, θα συμβεί ακριβώς στο τέλος της επταετίας.

Πολλοί υποστήριξαν ότι ήδη έγινε η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά βρίσκονται σήμερα ακόμα μαζί μας. Αυτοί είναι όλοι, ψευδοδιδάσκαλοι. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που λένε είναι λάθος, επειδή η Βίβλος μας λέει σαφώς ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει φανερά, με τον ίδιο τρόπο που αναλήφθηκε.

Πράξ.α:9-11 Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού, άνδρες δύο με ιμάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, οίτινες και είπον· Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.

Η Βίβλος λέει επίσης ότι θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός, όταν επιστρέψει:

Αποκ.α:7 Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.

Ενώ ανακρινόταν από τον Καϊάφα, τον αρχιερέα του Ισραήλ, ο Ιησούς αναγνώρισε τον εαυτό Του σαν Γιο του Θεού και μίλησε για την επιστροφή του.

Ματθ.κς:63,64 Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν· Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπης προς ημάς αν συ ήσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Συ είπας· πλην σας λέγω, Εις το εξής θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού.

Ο Ιησούς θα επιστρέψει ένδοξα και θα εκχύσει την οργή Του.

Ματθ.ις:27 Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.

Η Αποκ.ιθ:11-21 μας λέει ότι ο Ιησούς θα αφήσει τον ουρανό πάνω σε ένα άσπρο άλογο και θα ακολουθείται από τις στρατιές του ουρανού. Θα νικήσει τα έθνη και θα κυβερνήσει τον κόσμο με ράβδο σιδηρά. Θα νικήσει τους βασιλείς της γης και τους στρατούς τους που προετοιμάζονταν για να κάνουν πόλεμο εναντίον Του. Θα συλλάβει τον Αντίχριστο, (γνωστό σαν το θηρίο) και τον ψευδοπροφήτη και θα τους ρίξει στη λίμνη του πυρός (κόλαση).

Το Ματθ.κε:31-46 μας λέει ότι ο Ιησούς θα καθίσει πάνω σε ένα ένδοξο θρόνο, για να κρίνει και να καταδικάσει το κακό και να ανταμείψει τους δίκαιους. Τελικά, η Αποκ.κ:1-2 μας λέει ότι ο Χριστός θα δέσει το Σατανά για χίλια χρόνια έτσι δεν θα είναι σε θέση να παραπλανήσει κανέναν.

Τι λαμπρή μέρα που θα είναι, όταν ο Ιησούς τελικά εξαλείψει το κακό από τον κόσμο.

Έχω διαβάσει το τέλος του βιβλίου, και λέει ότι ο Θεός κερδίζει!