Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Η Βίβλος (11)


ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΟ
(Μέρος ΙΙ)

Α. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

1.     Διάβασε ολόκληρο το βιβλίο για να βρεις:
α. Το κύριο θέμα του βιβλίου.
Προσπάθησε με δικά σου λόγια, σε μια-δύο προτάσεις να εκφράσεις το κεντρικό μήνυμα που περιέχεται στο βιβλίο.
β. Τα εδάφια κλειδιά του βιβλίου.
Γράψε αυτά τα εδάφια ολόκληρα (όχι μόνο την παραπομπή).
2.     Μάθε ό,τι μπορείς για το συγγραφέα:

     α. Πρώτα απ’ όλα, δες μήπως το ίδιο το βιβλίο δίνει στοιχεία για την προσωπικότητα και τη ζωή του συγγραφέα.
            β. Βρες  κι άλλες πληροφορίες για το συγγραφέα σ’ άλλα βιβλία.
3. Πού γράφτηκε το βιβλίο;  Αν είναι δυνατόν, αυτό να προσδιορίζεται διαβάζοντας το ίδιο το βιβλίο.
4.    Πότε γράφτηκε το βιβλίο;  Εντόπισε το χρόνο συγγραφής του βιβλίου μέσα στη ζωή του συγγραφέα.
5.  Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;  Δώσε κεφάλαιο και εδάφιο, αν η πληροφορία αυτή υπάρχει μέσα στο βιβλίο.
6.     Ποιο πρόβλημα στη ζωή των αναγνωστών έκανε αναγκαία τη συγγραφή του βιβλίου;
7.    Γράψε-με κεφάλαιο και εδάφιο, όρους που επαναλαμβάνονται και λέξεις, φράσεις ή παραγράφους που είναι ασυνήθιστες ή μοναδικές.
8.    Προσδιόρισε όλες τις λέξεις και τις φράσεις που φαίνονται δύσκολες. Να είσαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις το νόημα κάθε έκφρασης.
9.   Τι διδάσκει αυτό το βιβλίο για τον Ιησού; Κάνε μια περίληψη των όσων διδάσκει το βιβλίο για τον Ιησού.
10. Μελέτησε πιθανές, κύριες διαιρέσεις στη δομή του βιβλίου. Γράψε αυτές τις διαιρέσεις καθαρά.

Β. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΣ ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

Υπάρχουν 1189 κεφάλαια στη Βίβλο. Πολλά απ’ αυτά, όπως ο Ψαλμός κγ και η Α’ Κορ.ιγ είναι πολύ γνωστά σε πολλές γενιές. Η διαίρεση των κεφαλαίων δεν είναι πάντοτε η σωστή, αλλά γενικά βοηθάει τη μελέτη.
1.     Ποιο είναι το θέμα του κεφαλαίου;  Διάβασε μια φορά όλο το κεφάλαιο και γράψε μια φράση που να εκφράζει το κύριο  νόημα του κεφαλαίου.
2.     Ποιο είναι το εδάφιο κλειδί στο κεφάλαιο;  Γράψε το εδάφιο ολογράφως.
3.     Τι είδους άνθρωποι αναφέρονται στο κεφάλαιο;   Γράψε τους ξεχωριστά, μαζί μ’  ό,τι πληροφορίες δίνονται για τον καθένα.
4.     Ποιες είναι οι εντολές που πρέπει να υπακούσουμε;
5.     Ποιες υποσχέσεις πρέπει να περιμένουμε;
6.     Ποια μαθήματα πρέπει να θυμόμαστε;
7.     Γράψε τις λέξεις και τις φράσεις που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση  σ’ εσένα.
8.     Γράψε τις λέξεις και τις φράσεις που επαναλαμβάνονται στο κεφάλαιο.
9.     Γράψε όλες τις δύσκολες λέξεις και φράσεις και ψάξε την ερμηνεία τους σ’ ένα ταμείο και λεξικό.
10.Τι μας διδάσκει το κεφάλαιο σχετικά με τον Ιησού; Κάνε μια περίληψη  των διδασκαλιών για τον Ιησού.

Γ. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΣ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η κύρια βοήθεια που μας παρέχει μια Βιβλική μελέτη είναι η κατανόηση των διδασκαλιών της Γραφής κι η εφαρμογή τους στη ζωή μας. Ο καινούριος σπουδαστής είναι καλύτερα ν’ αρχίσει μελετώντας τα δόγματα από κάποιο βιβλίο και μετά να προχωρήσει στη μελέτη της Γραφής.
1.  Συγκέντρωσε όλες τις αναφορές σχετικά με τη διδασκαλία. Εξιχνίασε όλα αυτά τα εδάφια με τη βοήθεια ενός ταμείου και γράψε τα ολογράφως.
2.     Σύγκρινε όλες τις αναφορές. Πού μοιάζουν και σε τί διαφέρουν;
3.     Συνδύασε τις αναφορές με τα συμφραζόμενα αλλά και με το γενικό πρότυπο της Βιβλικής αλήθειας. Μελέτησε κάθε αναφορά στο φως του κειμένου μέσα στο οποίο βρίσκεται. 
4.     Όρισε τη διδασκαλία.
5.     Εφάρμοσε τη διδασκαλία στην καθημερινή ζωή. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη ζωή μας;
6.     Γράψε μια παράγραφο δίνοντας την περίληψη της διδασκαλίας.

Δ. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΣ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η μελέτη των Βιβλικών προσωπικοτήτων είναι πολύ ελκυστική. Μεγάλα πνευματικά μαθήματα δίνονται μέσα από τις εμπειρίες των Βιβλικών χαρακτήρων. Υπάρχουν στη Βίβλο 2.930 ξεχωριστοί χαρακτήρες ανθρώπων.
Όταν μελετάς μια Βιβλική βιογραφία πρόσεξε να μην μπερδευτείς με τα διαφορετικά άτομα που είχαν το ίδιο όνομα. Υπάρχουν 30 άτομα με το όνομα Ζαχαρίας, 20 με το όνομα Νάθαν, 15 με το όνομα Ιωνάθαν, 8 με το όνομα Ιούδας, 7 με το όνομα Μαρία, 5 με το όνομα Ιάκωβος και 5 με το όνομα Ιωάννης.
1.     Ποια είναι η σημασία του ονόματος αυτού που μελετάμε; Το όνομα πολλές φορές μας λέει πολλά για το άτομο. Ψάξε σ’ ένα Βιβλικό λεξικό.
2.     Ποια είναι η γενεαλογία του;
3.     Τι κρίσιμες θρησκευτικές και εγκόσμιες καταστάσεις υπήρξαν στη ζωή του;
4.     Τι εκπαίδευση και τί μόρφωση είχε;
5.     Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του φανερώνονται;
6.     Τι φίλους είχε; Τι επιρροή είχαν πάνω του;
7.     Τι λάθη ή αποτυχίες συνέβησαν στη ζωή του;
8.     Είχε σημαντικές συνεργασίες στη ζωή του αυτό το άτομο;
9.     Τι μαθήματα μπορείς να πάρεις από τη ζωή του που να έχουν ιδιαίτερη αξία για σένα;

Ε. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

Τα θαύματα είναι θείες επεμβάσεις στη φυσιολογική ροή των πραγμάτων.  Δεν προβάλλουν μόνο τη δύναμη του Θεού με ασυνήθιστους τρόπους, αλλά φανερώνουν και κάποια μεγάλη αλήθεια.
Υπάρχουν 62 θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη
·        38 κύρια θαύματα του Ιησού
·        40 δευτερεύοντα θαύματα του Ιησού            
·        15 θαύματα απ’ τους αποστόλους

1.     Γράψε τα κύρια σημεία του θαύματος.
2.     Σημείωσε τον όρο που προσδιορίζει το θαύμα. Σημαίνει θαυμάσιο, δύναμη ή σκοπό;
3.     Τι φανερώνει το θαύμα για τη φύση του Θεού;
4.     Τι φανερώνει το θαύμα για το έργο του Θεού;
5.     Τι εντολή ή προσευχή έφερε το θαύμα;

Ζ. ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΣ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗ
Μια παραβολή μπορεί να είναι, αλλά μπορεί και να μην είναι αληθινή ιστορία, η οποία όμως μας διδάσκει ένα πνευματικό μάθημα. Μην προσπαθείς να εδραιώσεις διδασκαλία πάνω σε παραβολή, αλλά χρησιμοποίησέ την σαν απεικόνιση της διδασκαλίας που έχει ήδη εδραιωθεί από άλλα εδάφια.
1.     Ποιοι λόγοι προκάλεσαν την εξιστόρηση της παραβολής;
2. Σημείωσε τις λεπτομέρειες, τα ήθη και τα έθιμα που αναφέρονται στην παραβολή.  Μελέτησε τον τρόπο ζωής που αναφέρεται.
3.     Σε ποιόν ειπώθηκε η παραβολή;
4.     Ποιο είναι το κύριο μάθημα που διδάσκει;
5.     Τα συμφραζόμενα βοηθάνε στην ερμηνεία της;
6.     Ποια άλλα εδάφια διδάσκουν την ίδια αλήθεια;
7. Πώς μπορείς να εφαρμόσεις αυτή την αλήθεια στη ζωή σου αυτή την εβδομάδα;
8.  Χρησιμοποιώντας τις σημερινές συνθήκες, γράψε μια παραβολή που να φανερώνει την ίδια αλήθεια.