Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Αιτήματα...


Ζήτησα από το Θεό να μου πάρει τις κακές μου συνήθειες. 
Ο Θεός  είπε ΟΧΙ..  Δεν είμαι εγώ που θα το κάνω αυτό, εσύ πρέπει να τις παρατήσεις!

Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει υπομονή. 
Ο Θεός  είπε ΟΧΙ..  Η υπομονή είναι υποπροϊόν των δοκιμασιών, δεν δίνεται, μαθαίνεται!

Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει ευτυχία. 
Ο Θεός  είπε ΟΧΙ..  Εγώ σου δίνω ευλογίες, η ευτυχία είναι δικό σου θέμα!Ζήτησα από το Θεό να με απαλλάξει από τους πόνους. 
Ο Θεός  είπε ΟΧΙ..  Οι θλίψεις σε απομακρύνουν από τις κοσμικές μέριμνες και σε φέρνουν πιο κοντά σε μένα!


Ζήτησα από το Θεό να με αυξήσει πνευματικά.  
Ο Θεός  είπε ΟΧΙ..  Πρέπει μόνος σου να αυξηθείς. Εγώ θα σε κλαδέψω για να σε κάνω καρποφόρο

Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει ότι χρειάζομαι για να απολαύσω τη ζωή..  
Ο Θεός  είπε ΟΧΙ..  Θα σου δώσω ζωή για να μπορέσεις να τα απολαύσεις όλα.


Ζήτησα από το Θεό να με βοηθήσει να αγαπάω τους άλλους όπως Αυτός με αγαπάει. 
Ο Θεός είπε Ουφφφφ επιτέλους κατάλαβες!

Για τον κόσμο μπορεί να είσαι κάποιος, αλλά για κάποιον μπορεί να είσαι όλος ο κόσμος!

Οι καλοί φίλοι είναι σαν τα άστρα, μπορεί να μην τα βλέπεις πάντοτε, αλλά πάντα ξέρεις ότι είναι εκεί!