Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ξεκάθαρες θέσειςΤην ακούσαμε αυτή τη φράση από το στόμα κάποιων πολιτικών, γιατί εξυπηρετούσε ίσως κάποιες ανάγκες της εποχής. Όμως, εμένα μου εντυπώθηκαν αυτές οι λέξεις και τις χρησιμοποιώ για κάτι το εντελώς διαφορετικό.

Είναι οι μέρες μας ύποπτες, ύπουλες και επικίνδυνες. Δεν αρέσουν οι ξεκάθαρες θέσεις. Δεν αρέσει ο απόλυτος διαχωρισμός άσπρο­ μαύρο, φως-σκοτάδι, αλήθεια-ψέμα. Είναι οι μέρες μας, η εποχή του γκρίζου. Οι άνθρωποι αγαπούν το γκρίζο, το χλιαρό, το συμβιβασμέ­νο, το συγκερασμένο. Βολεύονται στο γκρίζο, εξυπηρετούνται στο γκρίζο. Οι ξεκάθαρες θέσεις τούς απωθούν και τις προσπερνούν.

Ταυτόχρονα στην εποχή μας, εάν προσέξει κανείς, υπάρχει και ένα ακόμα πιο τραγικό χαρακτηριστικό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν επιχει­ρήματα για όλα. Εποχή των επιχειρημάτων, θα τη λέγαμε. Επιχειρήματα για όλα τα θέματα. Επιχειρήματα για να στηρίξουμε όλες τις πλευρές, όλες τις απόψεις. Όλοι κυκλοφορούν οπλισμένοι με επιχειρήματα για να στηρίξουν τις θέσεις τους, τις απόψεις τους. Επιχειρήματα και για τη μοιχεία, επιχειρήματα και για την πορνεία, επιχειρήματα και για το ψέμα, την κλοπή, την απάτη, την καταδυνάστευση, την εξαπάτηση, επιχειρήματα για όλα.
Και μάλιστα επι­χειρήματα λογικά, που φαίνονται εντελώς φυσιολογικά και προσιτά. Επιχειρήματα και για τις γκρίζες ζώνες και για τις γκρίζες θέσεις και για την γκρίζα ζωή. Επιχειρήματα και με λογική αλλά και με εδάφια και κάποιο «πνευματικό γαρνίρισμα». Μένεις άφωνος όταν συναντάς τόσο λογικά επιχειρήματα ανάμεσα στους «χριστιανούς» και για την ειδωλολατρία τους και για την κοσμικότητά τους και για τη χλιαρή τους ζωή. Οι ίδιοι νιώθουν όμορφα, αφού έχουν επιχειρήματα που τους καθησυχάζουν, τους βολεύουν, τους αποκοιμίζουν.

Εμείς; Τι κάνουμε εμείς; Ποια είναι η θέση μας, ποιες οι αντιδράσεις μας; Ξεκάθαρες θέσεις. Ούτε τις συζητούμε, ούτε τις εμπλουτίζουμε με άλλες θέσεις. Τις αντλούμε απ' ευθείας από τον άγιο λόγο του Θεού και στηρίζουμε σ' αυτές τη ζωή μας ολόκληρη.

Δεν εκθέτουμε σε κινδύνους και σε δηλητήρια πνευματικά τις ξεκάθαρες θέσεις της Αγίας Γραφής που πιστεύουμε και ζούμε. Και δεν έχουμε ανάγκη να τις συζητάμε ούτε να τις αμφισβητούμε. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε πολύ μακριά, όταν όλα γύρω μας έχουν υποταχθεί στη λογική και τα πονηρά επιχειρήματα που εισηγείται ο σατανάς.

Το πιστό παιδί του Θεού, ο πραγματικός αναγεννημένος Χριστιανός δεν έχει ανάγκη ούτε από εξέλιξη, ούτε από νεωτερισμούς και εκσυγ­χρονισμό. Η Αγία Γραφή έχει ξεκάθαρες θέσεις και αυτό μας γεμίζει δύναμη, χαρά και δόξα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις γκρίζες, πονηρές μέρες του Τέλους που περνάμε.

Αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα του λόγου του Θεού:

«όστις αδικεί, ας αδικήση έτι και όστις είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθή έτι και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος.» (Αποκ.κβ:11).

Ξεκάθαρες θέσεις, ξεκάθαροι άνθρωποι, ξεκάθαρη ζωή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε, μόνον έτσι είμαστε άξιοι να κληρονομή­σουμε τη Βασιλεία Του, τη Δόξα Του, τον Ουρανό Του. Πόσο δίκιο έχει το Άγιο Πνεύμα όταν μας συμβουλεύει για τη δική μας ασφάλεια και ευλογία:

«εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον» (Β' Κορ.ς:17).

Και μάλιστα όταν στις μέρες μας οι χριστιανοί είναι τόσο ενδοτικοί, υποχωρούν τόσο εύκολα στην πίεση της αμαρτίας δουλεύοντας την «εαυτών κοιλίαν» χωρίς να τους προβληματίζει που κατακλέβουν το λαό του Θεού.

Ο Κύριος να μας φυλάξει, να μας κρατήσει μέχρι τέλους.