Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥΗ Αγία Γραφή αφηγείται συνολικά εννέα αναφορές ανθρώπων που αναστήθηκαν από τους νεκρούς. Η Παλαιά Διαθήκη καταγράφει τρία θαύματα από τα εννέα:

    · τον γιο της Σουναμίτισσας (Β ́ Βας.δ:32-37),

    · ένα νεκρό στον τάφο του προφήτη Ελισαιέ (Β ́ Βας.ιγ:20-21)

    · τον γιο της χήρας στα Σαρεπτά (Α ́ Βας.ιζ:17-24).

Στην ΚΔ, διαβάζουμε ότι πολλοί άγιοι στην Ιερουσαλήμ επανήλθαν στη ζωή:

Ματθ.κζ:53 και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την ανάστασιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν εις πολλούς.

 

    · η κόρη του Ιάειρου (Μάρκ.ε:22-23, 35-43),

    · ο γιος της χήρας της Ναΐν (Λουκ.ζ:11-17),

    · ο Λάζαρος (Ιωάν.ια:38-44),

    · η Δορκάδα (Πράξ.θ:36-43)

    · ο Εύτυχος (Πράξ.κ:7-12).

Σήμερα θέλω να εξετάσουμε το θάνατο του Λαζάρου.

Αυτό το θαύμα ξεχωρίζει επειδή υπάρχουν οκτώ πολύτιμα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε από το θάνατό του ακόμη και σήμερα.

 

    1. Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΖΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

Η Εβραϊκή Βίβλος έχει γραφτεί χρησιμοποιώντας περίπου 305.000 λέξεις, ενώ η Ελληνική περιέχει 300.000 – 400.000 λέξεις.

Ξέρεις ότι η λέξη «σύμπτωση» δεν υπάρχει σε καμία από αυτές; Δεν υπάρχει στο λόγο του Θεού επειδή ο Θεός δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Έχει ένα προκαθορισμένο σχέδιο και σκοπό όχι μόνο για τη ζωή σου αλλά και για τον θάνατό σου, γιατί ο Θεός δεν παίζει ζάρια με τις ανθρώπινες ζωές!

Η λέξη «σύμπτωση» δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή επειδή δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία!

Ο ίδιος ο Ιησούς το είπε για το θάνατο του Λαζάρου. Σκόπιμα καθυστέρησε να βοηθήσει τον Λάζαρο, γνωρίζοντας ότι η ανάσταση του Λαζάρου θα προκαλούσε τους θρησκευτικούς ηγέτες.

Δηλαδή, ο θάνατος του Λαζάρου ήταν ένα εσκεμμένο συστατικό του πρωταρχικού σχεδίου του Θεού για λύτρωση, με στόχο να δοξάσει τον Ιησού φανερώνοντας το θάνατό Του και την επακόλουθη ανάστασή Του.

Επομένως, μην αποδίδεις τις δυσκολίες της ζωής σου στον Θεό, σαν να παίζει ζάρια με τη ζωή σου.

Παρηγορήσου με το γεγονός ότι οι δοκιμασίες είναι αναπόσπαστο μέρος του υπέροχου σχεδίου Του για σένα.

 

    2. Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΝΕ ΤΟ

Οι άνθρωποι πιστώνουν την Πολωνή φυσικό Marie Curie με τα λόγια «Κάνε σήμερα αυτό που πρέπει να κάνεις σήμερα».

Τα εδάφια 6-15 δείχνουν ωστόσο ότι ο Ιησούς έδειξε την ίδια αρχή 2.000 χρόνια πριν:

Δεν είναι δώδεκα αι ώραι της ημέρας; εάν τις περιπατή εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου· εάν τις όμως περιπατή εν τη νυκτί, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτώ.

Ο Ιησούς θα μπορούσε να είχε αναβάλει το ταξίδι στην Ιουδαία ή να θεραπεύσει τον Λάζαρο με τον τρόπο που θεράπευσε τον υπηρέτη του Ρωμαίου εκατόνταρχου, αλλά δεν το έκανε.

Αυτός είναι ο Ιησούς για τον οποίο μιλάμε. Ήταν προσανατολισμένος στο σκοπό και το σχέδιο του Θεού.

Ήξερε ότι το έργο Του στη Γη πλησίαζε στο τέλος του (Ιωάν.ια:9). Ο χρόνος ήταν ουσιαστικός γι' Αυτόν.

Όπως ο Ιησούς, έχεις κι εσύ μια εντολή να εκπληρώσεις. Η εντολή είναι να διαδώσεις το μήνυμα του Ευαγγελίου στους αγαπημένους σου και να τους οδηγήσεις στον Χριστό.

Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις είτε πριν πεθάνουν είτε πριν αυτός ο κόσμος όπως τον ξέρουμε φτάσει στο τέλος του.

Πρόσεξε! Το τέλος δεν είναι κοντά. Είναι εδώ. Ο χρόνος τρέχει. Επομένως, μην χρονοτριβείς με τη διακήρυξη του ευαγγελίου. Κάνε σήμερα αυτό που πρέπει να κάνεις σήμερα.

 

   3. ΤΟ ΝΑ ΜΙΜΗΘΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ο Γκάντι χρησιμοποίησε την έκφραση «κάντο ή πέθανε» για πρώτη φορά στην τολμηρή ομιλία του εναντίον των Βρετανών αποίκων με τίτλο «Εγκαταλείψτε την Ινδία» στις 8 Αυγούστου 1942.

Προέτρεψε τους Ινδούς να αγωνιστούν για ανεξαρτησία ή να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, ακόμη και αν αυτό σήμαινε να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στη διαδικασία.

Τα λόγια του Θωμά δείχνουν ότι ήταν ένα άτομο που πίστευε στην ανάληψη αποφασιστικής δράσης, ανεξάρτητα από τους κινδύνους ή τις δυσκολίες που συνεπαγόταν – ήταν άνθρωπος του «Κάντο ή πέθανε»:

Ιωάν.ια:16 Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος προς τους συμμαθητάς· Ας υπάγωμεν και ημείς, διά να αποθάνωμεν μετ' αυτού.

Η παράδοση υποστηρίζει ότι ο Θωμάς ονομάστηκε «ο δίδυμος» λόγω της έντονης ομοιότητάς του με τον Ιησού.

Έτσι κι εμείς, όταν μιμούμαστε τον Χριστό, ο κόσμος θα μας μισεί, όπως Τον μίσησε (Ιωάν.ιε:18).

Το να ζούμε σαν Χριστιανοί γίνεται μια αποστολή στην οποία πρέπει να αφιερωθούμε πλήρως, αντιμετωπίζοντας το διωγμό με μια στάση «Κάντο ή πέθανε».

 

   4. Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΚΟΜΗ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μετά τη σκηνή του Ιορδάνη ποταμού, η εστίαση μετατοπίζεται στο σπίτι του Λαζάρου στη Βηθανία.

Ιωάν.ι:40 Και υπήγε πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου εβάπτιζε κατ' αρχάς ο Ιωάννης, και έμεινεν εκεί.

Γιατί τονίζει ο Ιωάννης το γεγονός ότι είχαν περάσει τέσσερις ημέρες προτού φτάσει ο Ιησούς στη Βηθανία;

Ιωάν.ια:17 Ελθών λοιπόν ο Ιησούς εύρεν αυτόν τέσσαρας ημέρας έχοντα ήδη εν τω μνημείω.

Η εβραϊκή δεισιδαιμονία ήταν ότι μια ψυχή παρέμενε γύρω από τον τάφο για τρεις ημέρες, ελπίζοντας να επανενωθεί με το σώμα. Μετά από αυτό το διάστημα, δεν υπήρχε ελπίδα ανάνηψης.

Μπορεί να ρωτήσει κάποιος, «Τι θέλεις να πεις»;

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ιωάννης ήθελε να δείξει ότι ο Θεός ελέγχει ακόμη και τον χρόνο επειδή είναι ο αρχιτέκτονας του χρόνου!

Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Η Αγία Γραφή αρχίζει με τη μοναδική φράση, «Εν αρχή...» (Γέν.α:1).

Στην αρχή τίνος; Ο Μωυσής, ο συγγραφέας της Γένεσης, αναφέρεται στη συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, όταν ο Θεός προκάλεσε την περιστροφή της γης δημιουργώντας την τέταρτη διάσταση, που ονομάζεται χρόνος στο πλαίσιο της φυσικής και του χωροχρόνου!

Η τέταρτη διάσταση, αυτή του χρόνου, είναι διαφορετική από τις άλλες τρεις που αφορούν μήκος στον ευκλείδειο χώρο.

Αν ο Θεός είναι ο δημιουργός του χρόνου, δεν σημαίνει ότι έχει τη δύναμη να τον ελέγχει επίσης;

Η Αγία Γραφή λέει στον Ι.Ναυή ι:13 ότι πάγωσε τον χρόνο, κυριολεκτικά!

«Και ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινεν, εωσού ο λαός εξεδικήθη τους εχθρούς αυτού….».

Ο Θεός είναι ο αρχιτέκτονας της διάστασης που ονομάζουμε χρόνο, έτσι έχει πλήρη εξουσία πάνω της και μπορεί να την ελέγξει απόλυτα.

Βιαζόμαστε και ανησυχούμε όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τα σχέδιά μας, ακριβώς όπως η Μάρθα, (Ιωάν.ια:21):

«Κύριε, εάν ήσο εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελεν αποθάνει»

Η αλήθεια είναι ότι «ο χρόνος και τα γεγονότα δεν περιμένουν κανέναν», αλλά ξεχνάμε ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, περιορισμένος από τον χρόνο.

Κατοικεί έξω από τους περιορισμούς του χρόνου, στο βασίλειο της αιωνιότητας. Γι' αυτό η Μάρθα είπε: «Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσης παρά του Θεού, θέλει σοι δώσει ο Θεός» (Ιωάν.ια:22).

Όπως η Μάρθα, έτσι και εμείς μπορούμε να συναντήσουμε τη δύναμη του Θεού όταν αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι «ακόμα και τώρα» ο Θεός μπορεί να κάνει ό,τι ζητάμε στο όνομα του Ιησού:

Ιωάν.ις:23 Και εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρ' εμού ουδέν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει.

 

   5. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Συνεχίζοντας από το προηγούμενο σημείο μου, ας εξετάσουμε πώς ο Ιησούς μπορούσε να είναι τόσο σίγουρος όταν είπε στη Μάρθα ότι ο αδελφός της Λάζαρος θα ανασταινόταν:

Ιωάν.ια:23  Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ο αδελφός σου θέλει αναστηθή.

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Ιησούς έχει μια μοναδική άποψη για το χρόνο. Υπήρχε πριν αρχίσει ο χρόνος και θα είναι παρών ακόμα και μετά το τέλος του χρόνου.

Με άλλα λόγια, ο Ιησούς αν και είναι 100% άνθρωπος είναι επίσης ο Θεός.

Ως εκ τούτου, έχει πλήρη γνώση όλων όσων έχουν συμβεί, συμβαίνουν και θα συμβούν ποτέ.

Άρα, τίποτα δεν τον εκπλήσσει και τίποτα δεν είναι πραγματικά νέο γι’ Αυτόν. Τότε, γιατί να συμβαίνει σ’ εσένα;

Ο Ιησούς δεν μπορεί να εκπλαγεί, γιατί τίποτα δεν είναι πραγματικά καινούργιο γι' Αυτόν.

Τότε η Μάρθα απαντά: «Εξεύρω ότι θέλει αναστηθή εν τη αναστάσει εν τη εσχάτη ημέρα».

Ακούγοντας την υπόσχεση του Ιησού, η Μάρθα, αν και θλιμμένη, εξέφρασε την πίστη της στη μελλοντική ανάσταση, λέγοντας ότι ο Λάζαρος θα ανασταινόταν την τελευταία ημέρα.

Ο Ιησούς, ωστόσο, δεν αναφερόταν σε μια μακρινή ημέρα ανάστασης. Υποσχόταν ότι ο Λάζαρος θα επανερχόταν αμέσως στη ζωή!

Στη συνέχεια έκανε μια συγκλονιστική ανακοίνωση.

Στα εδάφια 25-26, είπε: «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα».

Σήμερα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση παρόμοια με αυτή που έκανε ο Ιησούς στη Μάρθα:

·        Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι πραγματικά Αυτός που ισχυρίστηκε ότι είναι;

·        Πιστεύεις ότι Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και ότι κανείς δεν θα δει τον Θεό παρά μόνο μέσω αυτού (Ιωάν.ιδ:6);

Υπάρχει ένα αυτοκόλλητο για αυτοκίνητα που λέει: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον ουρανό. Απλά να είσαι καλός!»

Όμως, αυτή η δήλωση είναι παραπλανητική. Ούτε η θρησκεία, ούτε οι φιλοσοφίες, ούτε οι δικές σας προσπάθειες μπορούν να εγγυηθούν την είσοδο στον ουρανό.

Όλοι οι δρόμοι μπορεί να οδηγούν στη Ρώμη, αλλά μόνο ένας δρόμος οδηγεί στον ουρανό. Ιησούς είναι το όνομα αυτού του δρόμου.

 

   6. ΟΙ ΓΗΙΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ

Στον Ιωάν.ια:27 η Μάρθα είπε: «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον».

Αν το πιστεύεις κι εσύ, είσαι ευλογημένος.

Ο Ιωάννης μας διαβεβαιώνει τουλάχιστον τρεις φορές ότι ο Ιησούς αγάπησε τη Μάρθα, τη Μαρία και τον Λάζαρο (Ιωάν.ια:3,5,36) και πολλές φορές έμμεσα.

Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο η Μάρθα όσο και η Μαρία, μαζί με τα πλήθη, έτρεφαν αμφιβολίες για την αγάπη του Ιησού γι' αυτούς (Ιωάν.ια:28-32, ια:36-37).

Τα αισθήματά τους είναι κατανοητά επειδή δεν γνώριζαν το σκοπό πίσω από την καθυστέρηση του Ιησού.

Η Μάρθα και η Μαρία πιθανότατα δυσκολεύτηκαν να περιμένουν χωρίς να έχουν κάποιο μήνυμα από τον Ιησού. Φαίνεται ότι και οι δύο αδελφές μετέφεραν την απογοήτευσή τους στον Ιησού με μια αίσθηση κατηγόριας, αλλά ο Ιησούς δεν προσβλήθηκε.

Αντίθετα, ήταν βαθιά συγκινημένος και ταραγμένος από τα δάκρυα της Μαρίας σε βαθμό που έκλαψε. («... Ο Ιησούς έκλαψε...» είναι το πιο μικρό εδάφιο στη Βίβλο.)

Δείχνει ότι το να εκφράζουμε με προσευχή τα αληθινά μας συναισθήματα στον Θεό είναι αποδεκτό, γιατί Εκείνος δεν θα προσβληθεί. Αντίθετα, συμπάσχει, επιτρέποντάς μας να είμαστε ειλικρινείς και γνήσιοι στην επικοινωνία μας μαζί Του.

Στο παρελθόν, τα εβραϊκά έθιμα περιλάμβαναν την πρόσληψη επαγγελματιών πενθούντων ειδικευμένων στην απεικόνιση της θλίψης, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα θέατρο.

Αντίθετα με αυτούς, όταν μοιραζόμαστε ειλικρινά τα γνήσια συναισθήματά μας στην προσευχή, ο Θεός πραγματικά συμπάσχει μαζί μας.

Ωστόσο, ο Θεός μπορεί να αναβάλει την απάντηση στις προσευχές επειδή έχει ένα ανώτερο σχέδιο.

Μπορεί να παραμείνει σιωπηλός ή να φαίνεται απόμακρος. Κατά τη διάρκεια τέτοιων στιγμών, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι γήινες καθυστερήσεις δεν είναι ουράνιες αρνήσεις.

 

 

 7. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

Φτάνουμε τώρα στο πιο δυνατό μέρος της ιστορίας: τη στιγμή που ο Ιησούς επανάφερε τον Λάζαρο στη ζωή.

Ο Ιησούς φτάνει στον τάφο και διατάζει τους άλλους να κυλήσουν την πέτρα που καλύπτει την είσοδο, όταν η Μάρθα κάνει κάτι πολύ σημαντικό.

Το πτώμα βρισκόταν εκεί για τέσσερις ημέρες και η δυσοσμία θα ήταν ανυπόφορη.

Κρίνοντας από τα λόγια της, το σώμα ήταν σε κατάσταση μεταξύ του σταδίου 2 (φούσκωμα) και του σταδίου 3 (αποσύνθεση), πράγμα που σημαίνει ότι ο Λάζαρος δεν ήταν λιπόθυμος και δεν υπήρχε τρόπος να αναστηθεί.

Για να κατανοήσουμε τη σημασία του θαύματος, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι συνέβη στο σώμα του Λαζάρου όταν πέθανε, ή τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πεθαίνουμε.

    · Η καρδιά, που αντλεί αίμα σε όλο το σώμα, σταματά να χτυπά.

    · Η ψυχή πιθανότατα ταυτόχρονα απομακρύνεται από το σώμα.

   · Οι πνεύμονες σταματάνε να παίρνουν οξυγόνο και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα καθώς σταματά η αναπνοή.

  · Η εγκεφαλική δραστηριότητα μειώνεται και, τελικά, όλες οι λειτουργίες του εγκεφάλου σταματούν.

   · Το σώμα χάνει σταδιακά τη ζεστασιά καθώς σταματά η κυκλοφορία.

     · Η νεκρική ακαμψία ξεκινά, προκαλώντας δυσκαμψία στους μύες.

   · Το δέρμα μπορεί να γίνει πιο χλωμό ή να πάρει μια γαλαζωπή απόχρωση λόγω έλλειψης οξυγόνου.

 

   · Με την πάροδο του χρόνου, το σώμα υφίσταται αποσύνθεση καθώς τα βακτήρια και τα ένζυμα διασπούν τους ιστούς.

   · Η ακαμψία δίνει τη θέση της σε ένα στάδιο όπου το σώμα γίνεται χαλαρό και τα αέρια αποσύνθεσης μπορεί να προκαλέσουν οίδημα.

   · Τα εσωτερικά όργανα αρχίζουν να καταρρέουν, συμβάλλοντας στη συνολική διαδικασία αποσύνθεσης.

   · Τα σωματικά υγρά στεγνώνουν, συμβάλλοντας στη διαδικασία μουμιοποίησης εάν το περιβάλλον είναι ξηρό. (Το σώμα του Λαζάρου δεν έφτασε στο στάδιο της μουμιοποίησης, αλλά ήταν πράγματι νεκρός.)

Τώρα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όταν ο Ιησούς αναφώνησε, «Λάζαρε, ελθέ έξω!» πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων που ανέτρεψαν ολόκληρη τη διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω, παρόμοια με αυτό που συνέβη στον Ιεζ.λζ:1-10.

Ακολουθεί μια συνοπτική περίληψη του τι συνέβη:

Σε μια θαυματουργή αναστροφή,

   · Τα εξατμισμένα σωματικά υγρά ενυδατώθηκαν υπερφυσικά, αποκαθιστώντας μια αίσθηση ζωτικότητας.

  · Αντί να διασπαστούν περαιτέρω, τα εσωτερικά όργανα υποβλήθηκαν σε μια αξιοσημείωτη διαδικασία αναγέννησης.

     · Η ακαμψία και το πρήξιμο υποχώρησαν αμέσως, δίνοντας τη θέση τους σε μια κατάσταση φυσικής ευελιξίας.

   · Αντί να αποσυντίθεται, το σώμα υποβλήθηκε σε μια φανταστική ανακατασκευή, θεραπεία και αναζωογόνηση.

   · Το δέρμα πήρε μια λαμπερή λάμψη, σηματοδοτώντας μια αναζωογόνηση των δυνάμεων της ζωής.

     · Αντί να σκληρύνουν, οι μύες χαλάρωσαν, αποκαθιστώντας μια αίσθηση ευκολίας και κινητικότητας.

    · Το σώμα ανέκτησε σταδιακά τη ζεστασιά, επαναφέροντας μια ανακουφιστική και ζωντανή θερμοκρασία.

   · Η εγκεφαλική δραστηριότητα αναζωπύρωσε την αποκατάσταση όλων των γνωστικών λειτουργιών.

   · Οι πνεύμονες, ενώ ήταν ακίνητοι, ξανάρχισαν τη ρυθμική πρόσληψη οξυγόνου και την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα.

    · Σε μια θαυμαστή τροπή των γεγονότων, η καρδιά, η οποία είχε σταματήσει να χτυπά, άρχισε να πάλλεται από ζωή για άλλη μια φορά.

   · Η ψυχή επανήλθε στο σώμα, και ιδού, ο Λάζαρος ήταν ζωντανός για άλλη μια φορά!

Μπορώ να παραθέσω πολλά περισσότερα εδάφια από τις γραφές για να δείξω ότι ο λόγος του Θεού έχει δύναμη (Γέν.α:3-31, Ματθ.η:5-13, Μάρκ.ε:41-42).

Ωστόσο, για να βιώσετε τη μεταμορφωτική δύναμη του λόγου του Θεού στη ζωή σας, πρέπει να παραδώσετε τη ζωή σας στον Ιησού.

Το εδάφιο Ιωάν.α:4 δείχνει ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα.

Μερικοί από εσάς μπορεί να αισθάνεστε σαν να περπατάτε στη ζωή ζωντανοί, αλλά βαθιά μέσα σας, είστε συναισθηματικά νεκροί – νεκροί από τη θλίψη, την ασθένεια και το άγχος σας.

Δίνοντας στον Ιησού μια ευκαιρία, μπορείτε να αρχίσετε να ζείτε ξανά και να γίνετε μάρτυρες της δόξας του Θεού, γιατί ο λόγος Του είναι δυνατός και αποτελεσματικός.

 

    8. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο, και αυτή η θαυματουργική πράξη οδήγησε στο να πιστέψουν πολλοί και να υπάρξει χαρά μεταξύ των ανθρώπων.

Ωστόσο, ο Θεός δεν τελείωσε! Αυτό το αξιοσημείωτο γεγονός σηματοδότησε μόνο την αρχή μιας μεγαλύτερης αφήγησης.

Στον Ιωάν.ια:47-57, το σχέδιο του Θεού συνεχίζει να ξεδιπλώνεται. Η περικοπή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες, όπως: οι Ιουδαίοι που είδαν το θαύμα, το αναφέρουν στο Συνέδριο, το σχέδιο να σκοτώσουν τον Ιησού και ότι ο Ιησούς επέστρεψε στην έρημο.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά κρίσιμα εδάφια (Ιωάν.ια:49-53) που ξεχωρίζουν ανάμεσα σε όλα αυτά και μου θυμίζουν το παρακάτω γεγονός:

Το 1997, ένας Super Computer με το όνομα Deep Blue που κατασκευάστηκε από την IBM νίκησε τον Garry Kasparov, έναν μαιτρ του σκάκι. Ο Garry υποτίμησε την εφεύρεση της IBM, υποστηρίζοντας ότι το Deep Blue δεν ήταν πιο έξυπνο από ένα ξυπνητήρι. Δεν συνειδητοποίησε ότι ανταγωνιζόταν μια μηχανή που μπορούσε να αναλύσει 200 εκατομμύρια θέσεις σκακιού ανά δευτερόλεπτο. Ο Garry νόμιζε ότι είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά για τη μηχανή, ο Garry δεν ήταν αντίπαλος. Ήταν απλώς ένα ακόμη πιόνι, που οδήγησε στον θρίαμβό του.

Ο Καϊάφας, ο αρχιερέας, πίστευε ότι ήταν έξυπνος, (... Σεις δεν εξεύρετε τίποτε,...). Πίστευε ότι είχε τον έλεγχο της κατάστασης. Σκόπευε να μετατρέψει τον Ιησού σε πιόνι σε μια πολιτική παρτίδα σκάκι.

Δεν καταλάβαινε ότι ήταν απλά άλλο ένα πιόνι στο κυρίαρχο σχέδιο του Θεού για το έθνος του Ισραήλ και ολόκληρο τον κόσμο (Ιωάν.ια:51-52).

Ο Καϊάφας και το υπόλοιπο συμβούλιο δεν ήξεραν ότι ήταν εναντίον του παντοδύναμου Θεού! Μου θυμίζουν τον Ψαλμό λζ:12-13:

Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου, και τρίζει κατ' αυτού τους οδόντας αυτού. Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτώ, επειδή βλέπει ότι έρχεται η ημέρα αυτού.

Πιστεύω ότι ο Θεός γέλασε βλέποντας αυτή τη συνάθροιση των ανόητων.

Στην πραγματικότητα, γύρω στο 70 μ.Χ., χρόνια μετά τη σταύρωση του Ιησού, οι Ρωμαίοι πολιόρκησαν την Ιερουσαλήμ και κατέστρεψαν το ναό, τον οποίο το Συνέδριο διεκδικούσε σαν τον άγιο τόπο «τους» (και όχι απαραίτητα τον άγιο τόπο του Θεού).

Ίσως σήμερα νιώθεις εγκαταλελειμμένος από τον Θεό, νομίζοντας ότι οι εχθροί σου έχουν το ελεύθερο πάνω σου.

Στην πραγματικότητα, ο Θεός γελάει μαζί τους επειδή ο χρόνος τους είναι περιορισμένος.

Η χαρά τους είναι φευγαλέα, αλλά η νικηφόρα μέρα σου είναι προ των πυλών. Είναι απλώς πιόνια στο μεγαλύτερο και υπέροχο σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Καθώς συλλογιζόμαστε την ανάσταση του Λαζάρου, ας αγκαλιάσουμε τα βαθιά μαθήματα:

    1. Ο απόλυτος έλεγχος του Θεού στη ζωή μας προσφέρει παρηγοριά στις καταιγίδες.

    2. Ο επείγων χαρακτήρας της αποστολής του Ιησού μας γνέφει να διαδώσουμε το ευαγγέλιο επειγόντως.

   3. Η μίμηση του Χριστού γίνεται δέσμευση «Κάντο ή πέθανε», ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε διωγμό.

    4. Η εξουσία του Θεού επί του χρόνου και των καθυστερήσεων μας διαβεβαιώνει να Τον εμπιστευόμαστε.

     5. Έκφρασε τα γνήσια συναισθήματά σου. Ο Θεός συμπάσχει.

    6. Παραδώσου στον Ιησού και την μεταμορφωτική δύναμη του λόγου Του στη ζωή σου.

    7. Αναγνώρισε τον Θεό σαν τον γκρανμέτρ του σκακιού της ζωής, που θα σε οδηγήσει στη νίκη.