Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

ΠΟΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΩΖΕΙ;

 


  • Είμαι βαπτιστής.                                     Είμαι Εβραίος.
  • Είμαι βουδιστής.                                     Είμαι ινδουιστής
  • Είμαι πεντηκοστιανός.                           Είμαι καθολικός.
  • Είμαι ορθόδοξος.                                    Είμαι μορμόνος.

 

Τόσες πολλές θρησκείες! Κι αυτές είναι μόνο μερικές. Ποια θρησκεία σώζει; Πολλοί θεωρούν ότι μόνο η θρησκεία τους μπορεί να σώσει. Άλλοι, ενώ είναι πιστά μέλη κάποιας θρησκευτικής ομάδας, βιάζονται ν’ απαντήσουν ότι στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, αν είσαι καλός άνθρωπος.  Όλοι θα πάμε στον ίδιο τόπο, λένε.

  • Ποιος έχει δίκιο; 
  • Ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε; 
  • Τέλος πάντων, τι είναι θρησκεία; 

Θρησκεία είναι ένα σύνολο πίστης, συμπεριφοράς και καθημερινής εφαρμογής. Καμιά θρησκεία από μόνη της δεν μπορεί να σώσει κανένα.

Ο μεγάλος θρησκευτικός ηγέτης της Ινδίας, Mohandas Ghandi, έγραψε: «Είναι ένα συνεχόμενο βασανιστήριο για μένα, να βρίσκομαι ακόμα τόσο μακριά απ’ Αυτόν που ξέρω ότι είναι η ίδια μου η ζωή και η ύπαρξή μου. Ξέρω ότι φταίει η κακομοιριά και η διαφθορά μου που με κρατάνε μακριά απ’ Αυτόν».

Η θρησκεία του δεν του έδωσε τη σιγουριά της σωτηρίας, αν και θεωρείται παγκόσμια σαν ένας μεγάλος και καλός άνθρωπος.

Ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδας, έγραψε, "ο άνθρωπος βρίσκεται σ’ ένα κεκλιμένο επίπεδο, με τις ορέξεις και τα πάθη του να τον τραβούν προς τα κάτω. Ξέρει ότι πρέπει να πάει προς τα πάνω, αλλά υπάρχει κάτι μέσα του που τον σέρνει προς τα κάτω."

Ο Βούδας, ιδρυτής μιας απ’ τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου, είπε προς το τέλος της ζωής του: "ψάχνω ακόμα για την αλήθεια."

Εάν αυτοί και πολλοί άλλοι δεν μπόρεσαν να βρουν την αλήθεια και τη σιγουριά της σωτηρίας μέσω της θρησκείας τους, τότε σίγουρα η θρησκεία τους δεν θα μπορούσε να τους σώσει.

Όχι, φίλε μου, η θρησκεία δεν μπορεί σε σώσει. Όμως ο Ιησούς Χριστός μπορεί. Η θρησκεία δεν θα μας φέρει σε ειρήνη με το Θεό, αλλά ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το κάνει. Επειδή ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό του, διαμέσου τού Χριστού,…." (Β’ Κορ.ε:19).

Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν (Πράξ.δ:12).

Πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ του Ορθόδοξου, Καθολικού, Διαμαρτυρόμενου, Πεντηκοστιανού Χριστιανισμού, τα οποία είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας εξετάσουμε τις αξιώσεις του Χριστού σαν σωτήρα του ανθρώπινου γένους.

Στην παλαιά διαθήκη υπάρχουν προφητείες ότι ένας Μεσσίας, ή σωτήρας θα ερχόταν. Ο Ιησούς υποστήριξε ότι είναι ο Μεσσίας. Αυτές οι προφητείες γράφτηκαν εκατοντάδες χρόνια προτού γεννηθεί ο Ιησούς. Ο Ησαίας προφήτευσε την πλήρη κατοίκηση του Θεού στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. "Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης" (Ης.θ:6).

Ο Μιχαίας μας λέει ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ του Ιούδα (Μιχαίας ε:2). Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ εκπληρώνοντας αυτή την προφητεία. Ο Ησαΐας μίλησε, με θαυμαστές λεπτομέρειες, για τα παθήματα του Χριστού και το θάνατο Του προκειμένου να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Διαβάστε το Ησαΐας νγ. Διαβάζουμε στον ψαλμό ις:10 ότι θα αναστηνόταν από τους νεκρούς, κάτι που έγινε και εκατοντάδες άνθρωποι το είδαν.

Αυτές είναι λίγες από τις πολλές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που εκπληρώθηκαν στη ζωή του Ιησού Χριστού και καταγράφονται στην Καινή Διαθήκη.

Αν ψάχνεις την πόρτα για την αιώνια ζωή, μην την αναζητάς σε θρησκευτικά συστήματα, αλλά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η θρησκεία μπορεί να σε απογοητεύσει αλλά ο Ιησούς Χριστός ποτέ.

Πριν πολύ καιρό, ο Νικόδημος ήρθε στον Ιησού αναζητώντας ειρήνη για την ψυχή του. Ο Ιησούς του είπε πολύ απλά, "Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα". (Ιωάν.γ:5,6).

Πώς μπορούμε να γεννηθούμε από το Πνεύμα; Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο απόστολος Πέτρος, κηρύττοντας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, είπε: 

«Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών». (Πράξ.β:38,39).

Ο Ιησούς Χριστός σε καλεί. Και μπορεί, και θέλει να σε σώσει! Έχουμε ειρήνη με το Θεό, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού!

Επισκεφτείτε την εκκλησία μας και θα μάθετε πως μπορεί να σωθεί κάποιος ΣΗΜΕΡΑ!