Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Μην τα παρατάς!


Όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, όπως συχνά συμβαίνει, όταν ο δρόμος που βαδίζεις είναι γεμάτος εμπόδια, όταν το εισόδημά σου είναι μικρό και τα χρέη σου μεγάλα, όταν θέλεις να γελάσεις αλλά μονάχα αναστεναγμοί ανεβαίνουν στο στόμα σου, όταν οι φροντίδες σε πιέζουν ασφυκτικά, ξεκουράσου για λίγο, αλλά ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ.

Η ζωή έχει παράξενα γυρίσματα, όπως βλέπουμε τόσο συχνά από την πείρα μας. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να χάσει τον αγώνα, τη στιγμή ακριβώς που θα μπορούσε να τον κερδίσει αν επέμενε λίγο ακόμα.

ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ όσο κι αν τα βήματά σου φαίνονται πολύ αργά. Μπορεί να κερδίσεις την τελευταία στιγμή.

Η επιτυχία είναι μεταποιημένη αποτυχία. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πόσο κοντά της βρίσκεσαι. Μπορεί ν’ απέχει ένα βήμα όταν φαίνεται τόσο μακριά. Γι’ αυτό αντιστάσου σθεναρά όταν τα χτυπήματα που δέχεσαι είναι δυνατά.

Όταν τα πράγματα χειροτερέψουν, ακριβώς τότε είναι που δεν πρέπει να τα παρατήσεις.