Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ (4)

 


ΒΙΒΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Ένας εύκολος και σίγουρος τρόπος να προσελκύσεις μεγάλα πλήθη είναι να υποσχεθείς τη θεραπεία του σώματος. Κι ύστερα απ’ όλα, ποιος δεν θα  ήθελε να έχει καλή υγεία και ελπίδα να ζήσει ως τα βαθιά γεράματα;  Η αρρώστια όμως, ο πόνος και ο θάνατος έχουν ρίξει τη βαθιά σκιά τους πάνω στην ύπαρξη του ανθρώπου. Αν και τα σύγχρονα φάρμακα μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πιο υγιές σώμα και μακρύτερη ζωή, η ανθρώπινη αδυναμία μας τελικά θα μας καταβάλει.

 Όταν οι γιατροί δεν έχουν πια να προσφέρουν τίποτε, ο άρρωστος και οι συγγενείς του, μερικές φορές, θα στραφούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, αρκεί να βρούνε θεραπεία. Είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν ακόμη και όλη την περιουσία τους για να γιατρευτούν. «Τι έχω να χάσω», λένε, «θα κάνω το κάθε τι». Γι’ αυτό και οι άνθρωποι καταφεύγουν στους οποιουσδήποτε θαυματοποιούς για να απαλλαγούν από τις αρρώστιες τους.

Κι όμως, με λύπη το λέμε, όλοι που υπόσχονται θαυματουργικές θεραπείες δεν είναι ειλικρινείς. Μερικοί απ’ αυτούς χρησιμοποιούν ακόμη και ανειλικρινείς μεθόδους για να επιτύχουν στο σκοπό τους. Τρομερή είναι η κατάσταση εκείνων που εκμεταλλεύονται τον πόνο των άλλων για να θησαυρίσουν.

Λέγοντας αυτά δεν αμφισβητώ ούτε προς στιγμή τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός είναι Παντοδύναμος και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός μπορεί να κάνει οποιοδήποτε θαύμα. Έχω απόλυτη πεποίθηση ότι ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει κάθε αρρώστια. Πιστεύω ακόμη ότι κάθε θεραπεία τελικά είναι από το Θεό, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται φάρμακα, εγχειρήσεις κλπ. Γι’  αυτό θα έπρεπε να προσευχόμαστε για τις φυσικές μας ανάγκες. Πιστεύω στη θεραπεία του Θεού. Δεν δέχομαι όμως αυτούς που ονομάζονται «θεραπευτές», που διατείνονται ότι τούς έχουν δοθεί θεραπευτικές ιδιότητες, ότι όλες οι αρρώστιες προέρχονται από το Διάβολο και ότι ο Θεός θεραπεύει πάντοτε όλους, αν μόνο έχουν αρκετή πίστη. Στο θέμα των παθημάτων των θλίψεων και του θανάτου πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ερμηνείες που δίνουμε για να μην πλανηθούμε. Ας ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει πνεύμα διάκρισης και σωστής κρίσης.

Για να μη παρασυρόμαστε από λαθεμένες διδασκαλίες σε σχέση με τα θαύματα ας εξετάσουμε τη Βιβλική διδασκαλία σε σχέση με τα θαύματα.  Η γνώση μας για τον κύριο σκοπό των θαυμάτων της Καινής Διαθήκης και μια πληροφόρηση της συχνότητάς τους στην ανθρώπινη ιστορία θα μας βοηθούσε για να έχουμε μια ισορροπημένη άποψη που είναι τόσο απαραίτητη για σήμερα.

 

Ορισμός των θαυμάτων

Τι είναι θαύμα; Θαύμα είναι ένα γεγονός αλάνθαστα υπερφυσικό που δημιουργεί ένα αίσθημα θαυμασμού και δέους σ' αυτούς που είναι μάρτυρές του. Το αληθινό θαύμα δεν έχει ανθρώπινη εξήγηση. Όταν ο Φαραώ απόρριψε την παράκληση του Μωυσή κανένας δεν αμφέβαλλε ότι οι πληγές που ακολούθησαν ήταν από την επέμβαση του Θεού, καθώς και όλα τα όσα έγιναν στην πορεία τους προς τη γη Χαναάν.

Οι τρεις φίλοι του Δανιήλ ρίχτηκαν σε καμίνι τόσο καυτό ώστε αυτοί που τους έριξαν μέσα, πέθαναν. Ενώ οι ίδιοι δεν έπαθαν τίποτε απολύτως. Αυτό ήταν θαύμα! Στα θαύματα αυτά δεν χωρεί καμιά ανθρώπινη ερμηνεία.

Τα ίδια χαρακτηριστικά σημάδευαν τα θαύματα του Χριστού. Όταν θεράπευε κάποιο πρόσωπο, ήταν φανερό ότι ο Θεός ενεργούσε. Σέ καμιά περίπτωση δεν απέτυχε. Τα θαύματα που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη από τον Χριστό και από τους  αποστόλους ήταν μοναδικά.

 

Ο σκοπός των θαυμάτων

Αφού είδαμε τη φύση των θαυμάτων, τώρα θα εξετάσουμε το ερώτημα γιατί γίνονται θαύματα; Τι σκοπό εκπλήρωναν; Διάφορες απαντήσεις μπορούν να δοθούν. Στη διακονία του Χριστού υπηρετούσαν κυρίως σαν τα διαπιστευτήριά Του.  Ο  Ιησούς Χριστός ήρθε και αξίωσε ότι είναι ο Μεσσίας. Τα θαύματα έκαναν αυθεντικές τις αξιώσεις Του.  Ο ίδιος είπε: «Εάν δεν κάμνω τα έργα του Πατρός μου, μη πιστεύετε εις εμέ· αλλ' εάν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύητε, πιστεύσατε εις τα έργα, διά να γνωρίσητε και πιστεύσητε ότι ο Πατήρ είναι εν εμοί και εγώ εν αυτώ» (Ιωάν.ι:37-38).

Τα θαύματα του Χριστού επιβεβαιώνουν τις αξιώσεις Του ότι είναι ο Θεός. Ο Χριστός θεράπευε και έκανε άλλα θαύματα μοναδικά για να αποδείξει τη θεότητά Του. Τα θαύματά Του φανέρωναν αναντίρρητα ότι ήταν πράγματι ο Χριστός.

Το ίδιο ήταν αληθινό και στη διακονία των  αποστόλων. Το μήνυμα της σωτηρίας που διακήρυτταν επιβεβαιώθηκε ότι ήταν αληθινό και αξιόπιστο από τα σημεία και τα θαύματα.

Εβρ.β:3,4 πως ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; ήτις αρχίσασα να λαλήται διά του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων, και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέλησιν αυτού.

 Ας μην ξεχνάμε ότι τα θαύματα του Χριστού και των  αποστόλων δεν γίνονταν κυρίως σαν πράξεις ελέους, αν και είχαν όλα τους το στοιχειό αυτό.  Υπήρχε κάτι παραπάνω απ’ αυτό.  Αποτελούσαν μαρτυρία για την αλήθεια του κηρύγματος και της διδασκαλίας τους.

 

Η συχνότητα των θαυμάτων

«Ο Θεός δεν «ρίχνει» τα θαύματα στη φύση τυχαία σαν να κουνά μια πιπεριέρα. Τα θαύματα έρχονται σε μεγάλες περιστάσεις. Βρίσκονται σε μεγάλες περιόδους της ιστορίας - όχι της πολιτικής ή της ιστορικής ιστορίας, αλλά της πνευματικής ιστορίας, και τα όποια δεν μπορούν να γνωριστούν στην πληρότητά τους από τους ανθρώπους».

Αυτή είναι μια αλήθεια που οι περισσότεροι άνθρωποι την παραβλέπουν. Παρ  όλα αυτά είναι αληθινό ότι τα θαύματα, με τη σημασία του ορισμού που δώσαμε, δεν είναι καθημερινά συμβάντα. Στη διάρκεια της ιστορίας είναι μάλλον σπάνια, αν συγκριθούν με τις χιλιάδες χρόνια που πέρασαν. Υπήρξαν περίοδοι που δεν έγιναν καθόλου θαύματα, σ' άλλες έγιναν σπάνια, ενώ σε άλλες πάρα πολλά πραγματοποιήθηκαν.

Δεν βρίσκουμε μια φόρμουλα στη Βίβλο για τη συχνότητα των υπερφυσικών γεγονότων. Ξέρουμε ότι γίνονταν πάρα πολλά όταν ο Μωυσής οδήγησε τους  Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο, διά της ερήμου, στη χώρα της επαγγελίας. Συνεχίστηκαν στην περίοδο των Κριτών. Στο κλείσιμο της εποχής εκείνης, όταν ο  Ισραήλ έγινε θεοκρατία και έκλεξε βασιλιά, στην πραγματικότητα σταμάτησαν. Στη διάρκεια της εποχής του Σαούλ, του Δαβίδ και του Σολομώντα, πολύ λίγα θαύματα έγιναν. Στο ξεκίνημα της εποχής των προφητών έγιναν πολλά.  Ο προφήτης  Ηλίας και ο  Ελισσαιέ υπενθύμισαν στους  Ισραηλίτες ότι ο Θεός έχει ένδοξο προορισμό για το έθνος. Κι οι δύο είδαν πολλά θαύματα της δύναμης του Θεού.

Τα χρόνια του  Ησαΐα, Ιερεμία και Ιεζεκιήλ, που είναι προφήτες στο στασιαστικό έθνος, δεν χαρακτηρίζονται από καταπληκτικές υπερφυσικές δραστηριότητες. Όταν όμως φτάνουμε στην περίοδο του Δανιήλ, την εποχή της αιχμαλωσίας, άρχισαν πάλι να εμφανίζονται τα θαύματα σε μεγάλους αριθμούς. Τα όνειρα ερμηνεύονταν υπερφυσικά. Ο προφήτης διατηρήθηκε από τα λιοντάρια. Τρεις νεαροί από τους Εβραίους απελευθερώθηκαν από το φλογισμένο καμίνι. Η μαρτυρία της δύναμης του Θεού φανερώθηκε στο σκληροτράχηλο βασιλιά της Βαβυλώνας και στους εξόριστους Ισραηλίτες.

Πολλά θαύματα έγιναν και στη διάρκεια της διακονίας του Κυρίου μας  Ιησού Χριστού και των  αποστόλων. Οι άνθρωποι της εποχής της Καινής Διαθήκης έγιναν μάρτυρες πολλών καταπληκτικών θαυμάτων. Με το πέρασμα όμως της αποστολικής περιόδου τα θαύματα άρχισαν να αραιώνουν.

 

Εφαρμογή

Αφού εξετάσαμε τη φύση, το σκοπό και τη συχνότητα των θαυμάτων, θα δώσουμε τώρα μερικές χρήσιμες και βοηθητικές οδηγίες. Όταν εγείρονται ερωτήματα, εφάρμοσε το Βιβλικό ορισμό για τα αληθινά θαύματα. «Θαύμα είναι ένα γεγονός αλάνθαστα υπερφυσικό που δημιουργεί ένα αίσθημα θαυμασμού και δέους σ' αυτούς που είναι μάρτυρές του και δεν υπάρχει δυνατή ανθρώπινη εξήγηση γι' αυτό».

Πρέπει ακόμη να έχουμε στο νου μας ότι ο πρώτιστος σκοπός των θαυμάτων στη ζωή του Κυρίου μας  Ιησού Χριστού και στη διακονία των  αποστόλων δεν ήταν απλώς να ανακουφίσουν τα ανθρώπινα παθήματα και τις θλίψεις, άλλα να υπηρετήσουν σαν διαπιστευτήρια. Έδιναν εξουσία στις αξιώσεις του Χριστού ότι είναι ο Μεσαίας.

Ας θυμηθούμε ακόμη ότι τα θαύματα στη διάρκεια της Βιβλικής ιστορίας ήταν σπάνια.  Ο Θεός συνήθως ενεργούσε χωρίς να παραβεί ή να αναστείλει τους φυσικούς νόμους, τους όποιους, ο Ίδιος έθεσε. Πολλοί από τους εκλεκτούς υπηρέτες του Θεού ποτέ τους δεν είδαν ένα θαύμα. Γι’ αυτό μην εκπλαγείς αν αυτό συμβεί και στην περίπτωσή σου. Μη νομίσεις ότι έτσι θα είσαι «δευτέρας κατηγορίας» χριστιανός, πράγμα που θα σε κάνει να νιώθεις ένοχος ή να νομίσεις ότι έχεις αποτύχει στην πνευματική σου ζωή, γιατί δεν έχεις δει κάποιο θαύμα στη ζωή σου.

Άφησε την πίστη σου να ενισχυθεί από το Γραπτό λόγο του Θεού, τη Βίβλο. Πίστεψε το μήνυμά της, στη δική της αξία. Μην παρασύρεσαι από την αναζήτησή σου για κάτι το θεαματικό, αλλά βρες την ειρήνη σου και την ασφάλειά σου στον ίδιο το λόγο του Θεού.

Αν ποτέ δεν δέχτηκες το Χριστό σαν Σωτήρα σου σε προτρέπω να το κάνεις τώρα. Ζεις σ' ένα κόσμο που είναι καταραμένος από το Θεό εξ’ αίτιας της αμαρτίας. Είσαι αμαρτωλός και χρειάζεσαι σωτηρία. Χρειάζεσαι νέα καρδιά, νέα ελπίδα!

Πίστεψε το μήνυμα της Βίβλου. Μάς δίνει τα χαρμόσυνα νέα, ότι ο  Ιησούς ήρθε για να πεθάνει στη θέση μας, για να μας δώσει απελευθέρωση από την κατάρα της αμαρτίας. Γι’ αυτό δέξου Τον σαν Σωτήρα σου.

 Η Βίβλος λέει: «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά  Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμ.ς:23).

Μετάφραση:

Σοφίας I. Μανουσαρίδου