Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Οι πρώτες τέσσερις σφραγίδες: Οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης – Αποκ.ς:1-8


Ερχόμαστε σ’ ένα πολύ δύσκολο απόσπασμα των γραφών που εγείρει πολλά ερωτήματα.

Υπάρχουν πολλές ερμηνείες που έχει κάνει ο άνθρωπος ως προς την έννοια αυτού του αποσπάσματος.

Ωστόσο, υπάρχει μόνο μία αληθινή ερμηνεία και με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στην ακριβέστερη δυνατή ερμηνεία.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να επισημάνουμε. Η πρώτη παρατήρηση είναι η αρπαγή της εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή ζούμε στην οικονομία της χάρης ή, όπως μερικοί μπορεί να το λένε, στην οικονομία της εκκλησίας.

Αυτός είναι ο καιρός που ο καθένας μπορεί να σωθεί υπακούοντας στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εκκλησία έχει την ευθύνη να φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου στον κόσμο.

Όλοι όσοι πιστεύουν στον Χριστό θα «αρπαχτούν» από τη γη πριν ξεσπάσει η οργή του Θεού κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που γνωρίζουμε σαν 7ετή Θλίψη.

Α΄Θεσ.δ:13-18 Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας· επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους.

Έρχεται μια μέρα που η σάλπιγγα του Θεού θα ηχήσει και όλοι όσοι έχουν εναποθέσει την πίστη τους στον Ιησού θα «αρπαχτούν» στα σύννεφα και θα συναντήσουμε τον Ιησού για να μας συνοδεύσει στον ουρανό.

Η δεύτερη παρατήρηση που πρέπει να σημειωθεί είναι η Θλίψη. Η Θλίψη είναι τα 7 χρόνια μετά την αρπαγή της εκκλησίας. Σε αυτό το διάστημα ανοίγονται οι επτά σφραγίδες και ο κόσμος αρχίζει να πέφτει σε μεγάλη εξαπάτηση και αναταραχή. Στην αρχή αυτής της περιόδου βλέπουμε αυτό που είναι γνωστό σαν οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οργή του Θεού θα ξεχυθεί στη γη και θα υπάρξουν βάσανα σε αυτό τον πλανήτη όπως δεν έχει δει ποτέ κανείς πριν. Καθώς η Θλίψη φτάνει στο τέλος της, ο Ιησούς θα επιστρέψει στη γη στη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Ο Ιησούς Χριστός, μαζί με τη νύφη Του (την εκκλησία), θα καταστρέψουν τους στρατούς της γης. Μετά από αυτή τη μεγάλη και τρομερή μάχη, ο Ιησούς θα εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του στη γη και θα κυβερνήσει για χίλια χρόνια. Αυτό το ονομάζουμε χιλιετή Βασιλεία του Χριστού. 

Κατά τη διάρκεια της χιλιετηρίδας ο Σατανάς και οι δαίμονές του θα δεθούν. Στο τέλος της χιλιετηρίδας, ο Σατανάς και οι δαίμονές του θα λυθούν για σύντομο χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσει να εξαπατήσει εκείνους που επέζησαν από τη Θλίψη και εκείνους που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της χιλιετηρίδας να τον ακολουθήσουν.

Μετά από αυτό το διάστημα, όλοι εκείνοι που ποτέ δεν πίστεψαν στον Ιησού από κάθε οικονομία του χρόνου θα σταθούν ενώπιον του Θεού στη μεγάλη κρίση του λευκού θρόνου. Σε αυτή την κρίση, θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής, αποκαλύπτοντας την απουσία των ονομάτων τους.

Όλοι όσοι στέκονται ενώπιον του Θεού εκείνη την ημέρα είναι αυτοί των οποίων τα ονόματα δεν βρίσκονται στο βιβλίο της ζωής. Στη συνέχεια ρίχνονται στη λίμνη της φωτιάς, όπου θα περάσουν την αιωνιότητα. Αυτή τη στιγμή ο Θεός θα δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και μια νέα γη. Οι ανά τους αιώνες πιστοί θα ζήσουν αιώνια στο νέο ουρανό και τη νέα γη. Φανταστείτε τι πρέπει να περιμένουμε εμείς σαν πιστοί εν Χριστώ!

Τώρα έχουμε δημιουργήσει μια καλή εικόνα για το τι πρόκειται να έρθει. Ας εξετάσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες που είναι οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης. Μη ξεχνάτε, ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μετά την Αρπαγή της εκκλησίας.

Η πρώτη σφραγίδα: το λευκό άλογο. Παρατηρήστε τι λέει η Αποκ.ς:1-2: «Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση».

Ο Αμνός του Θεού (Ιησούς Χριστός) ανοίγει την πρώτη σφραγίδα.

Καθώς ανοίγει η πρώτη σφραγίδα, εμφανίζεται ένα λευκό άλογο και ο αναβάτης εξέρχεται νικών και διά να νικήση.

Υπάρχουν πολλές γνώμες για το ποιος είναι ο αναβάτης του λευκού αλόγου. Αν και κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, πιστεύω ότι ο αναβάτης του λευκού αλόγου είναι ο αντίχριστος. Μετά την αρπαγή της εκκλησίας, ο κόσμος βρίσκεται σε χάος και έχει απελπιστική ανάγκη για ειρήνη και σταθερότητα. Ένας ηγεμόνας έρχεται στη σκηνή και ενώνει τον κόσμο και οργανώνει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ο αναβάτης του λευκού αλόγου έχει τόξο αλλά όχι βέλη. Του δόθηκε ένα στεφάνι, που δείχνει την εξουσία και τη δύναμή του. Πηγαίνει στον κόσμο και κατακτά. Το γεγονός ότι δεν έχει βέλη για το τόξο του δείχνει ότι αυτό δεν είναι αιματηρή ανάληψη εξουσίας. Μέσω διπλωματικών διαύλων και μεγάλης εξαπάτησης, ο αναβάτης του λευκού αλόγου είναι σε θέση να ενώσει τα έθνη του κόσμου μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων.

Με άλλα λόγια, ο μελλοντικός παγκόσμιος δικτάτορας ξεκινά την καριέρα του σαν ειρηνοποιός! Θα πάει από νίκη σε νίκη και τελικά θα ελέγξει ολόκληρο τον κόσμο.

Ο αντίχριστος θα καθιερώσει επίσης μια παγκόσμια εκκλησία και ένα παγκόσμιο νόμισμα. Βασικά, βρίσκει ένα τρόπο να ενώσει τις κυβερνήσεις, τις θρησκείες και τις οικονομίες του κόσμου. Αν σκεφτείς τι συμβαίνει στον κόσμο μας σήμερα, αυτό δεν είναι παρατραβηγμένο. Η οικονομία του κόσμου συνεχίζει να μειώνεται και μπορεί σύντομα να καταρρεύσει. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι συνεχίζουν να μαίνονται. Όλος ο κόσμος έχει βαρεθεί τους ηγέτες του. Όλοι φωνάζουν για ειρήνη και σταθερότητα. Όταν κάποιος ανέβει στην εξουσία και είναι σε θέση να φέρει τέτοια ενότητα, ολόκληρος ο κόσμος θα τον ακολουθήσει ευχαρίστως και θα τον λατρέψει.

Η δεύτερη σφραγίδα: το κόκκινο άλογο. Τα εδάφια 3-4 περιγράφουν ένα κόκκινο άλογο. "Και ότε ήνοιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη" [4] Αυτό το κόκκινο άλογο φέρνει συγκρούσεις και πόλεμο στον κόσμο. Έχει μάχαιρα μεγάλη που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη.

Τελικά, η ειρήνη που φέρνει ο αντίχριστος στον κόσμο, είναι μια ψεύτικη ειρήνη, και σύντομα ξεσπά πόλεμος σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάκτηση του Αντίχριστου ξεκινά ειρηνικά, αλλά σύντομα ανταλλάσσει το τόξο με ένα σπαθί. Το κόκκινο χρώμα συνδέεται συχνά με τον τρόμο και το θάνατο: τον κόκκινο δράκο (Αποκ.ιβ:3), το κόκκινο θηρίο (Αποκ.ιζ:3).

Είναι μια εικόνα της αιματοχυσίας. Ο πόλεμος είναι μέρος της εμπειρίας του ανθρώπου από τότε που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, οπότε αυτή η εικόνα μιλάει στους πιστούς κάθε περιόδου, υπενθυμίζοντάς τους ότι ο Θεός έχει τελικά τον έλεγχο, παρόλο που δεν είναι υπεύθυνος για τις άνομες πράξεις των ανθρώπων και των εθνών».

Η τρίτη σφραγίδα: το μαύρο άλογο. Αποκ.ς:5,6 Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν· Μία χοίνιξ σίτου δι' εν δηνάριον και τρεις χοίνικες κριθής δι' εν δηνάριον, και το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης.

Το μαύρο άλογο αντιπροσωπεύει την πείνα.  Το ρωμαϊκό δηνάριο ήταν ένα ασημένιο νόμισμα, αξίας περίπου 15 λεπτών, το οποίο ήταν ο κανονικός μισθός για έναν εργαζόμενο για μια ολόκληρη μέρα.

Απλά, αυτό το απόσπασμα λέει ότι σε αυτή την έλλειψη τροφίμων, με το μεροκάματο θα μπορείς να αγοράσεις είτε ένα λίτρο σιτάρι είτε τρία τέταρτα κριθάρι.

Αν κάποιος αγόραζε σιτάρι, θα ήταν αρκετό για ένα καλό γεύμα. Αν αγόραζε κριθάρι, θα ήταν αρκετό για τρία καλά γεύματα, αλλά τίποτα δεν θα έμενε για την αγορά λαδιού ή κρασιού.

Ο λιμός είναι ο αναπόφευκτος απόηχος του πολέμου. Αυτή θα είναι μια σημαντική αιτία θανάτου στη Θλίψη. Το μαύρο χρώμα του αλόγου μιλάει για πείνα και θάνατο.

Η τέταρτη σφραγίδα: το χλωμό άλογο. Προσέξτε τι λέει η Αποκ.ς:7-8. Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της κυριαρχίας του αντίχριστου, ο θάνατος σαρώνει όλο τον κόσμο.

Άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και τον πόλεμο. Το συγκλονιστικό γεγονός που αποκαλύπτεται εδώ είναι ότι το ¼ της γης, ή περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι με τα σημερινά στοιχεία του πληθυσμού, θα θανατωθούν με αυτά τα μέσα.

Όσο τρομερά και αν είναι αυτά τα γεγονότα, είναι μόνο η αρχή. Σύντομα, θα ανοίξει η έβδομη σφραγίδα που θα φέρει τη σάλπιγγα και τις φιάλες της κρίσης που περιέχουν την οργή που προέρχεται απευθείας από το Θεό.

Βλέποντας τι πρόκειται να έρθει μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό. Ωστόσο, δεν υπάρχει φόβος για εκείνους που αγαπούν τον Ιησού. Σαν πιστοί, πρέπει να χαιρόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες που θα γιορτάζουμε στον ουρανό καθώς η γη θα βιώνει τη Θλίψη.

Η κατανόηση του τι πρόκειται να έρθει θα πρέπει να μας προτρέψει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε το Ευαγγέλιο στον κόσμο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να σωθούν από την οργή που έρχεται.