Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Σεισμοί!

Έκπληκτοι και γεμάτοι απορία παρακολουθούμε τα πρωτοφανή γεγονότα που συμβαίνουν πάνω στη γη:

    · Πόλεμοι με εκατοντάδες νεκρούς

    · Σεισμοί με τραγικά αποτελέσματα

    · Τυφώνες σαρώνουν τεράστιες εκτάσεις

    · Αρρώστιες που είναι η ντροπή του αιώνα μας

    · Πλημμύρες που καταστρέφουν ολοσχερώς πόλεις και χωριά

    · Τα δάση καίγονται

    · Οι θάλασσες μολύνονται

Όλα αυτά είναι ένα μέρος των δεινών που μαστίζουν την ανθρωπότητα.

Από τη φοβερή αυτή κατάσταση δεν εξαιρείται η χώρα μας. Οι σεισμοί είναι συχνοί επισκέπτες.

Καταστραμμένες περιουσίες, άστεγοι, προβλήματα διατροφής, επιβίωσης, υγείας, ανεργίας, φτώχειας, είναι ο συνηθισμένος απολογισμός της καταστροφής, αν και το κακό δεν σταματά εδώ.

Οι σεισμολόγοι φιλονικούν μεταξύ τους για την αυθεντικότητα των προβλέψεων, η πολιτεία ρίχνει την ευθύνη στην κακοτεχνία των οικοδομών από τους εργολάβους μηχανικούς, οι πληγέντες διαμαρτύρονται έντονα για την αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής.

Μεγάλα μέτρα – που γαργαλίζουν την ακοή – εξαγγέλλονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν νέων σεισμών και τέλος, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης έχουν «άρτον και θεάματα» να προσφέρουν στο λαό για αρκετές μέρες.

Το ερώτημα όμως παραμένει: Ποιος φταίει;

Το γεωλογικό ρήγμα που ήταν στο υπέδαφος, οι πλάκες που συγκρούονται μεταξύ τους ή η απληστία των εργολάβων με τις «χάρτινες» κατασκευές τους;

Ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας για τα γεγονότα των τελευταίων καιρών, είπε:

«...και θέλουσι γείνει πείναι, και λοιμοί, και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων» (Ματθαίος κδ:7)

Πίσω από τα φυσικά – ορατά αίτια, υπάρχουν πνευματικά – αόρατα αίτια. Ο άνθρωπος θερίζει ό,τι σπέρνει. Ηθική διαφθορά, ανηθικότητα, βία, έγκλημα, ναρκωτικά, απάτη, ψέμα, αδικία, βρίσκονται σε επικίνδυνη έξαρση στη χώρα μας.

Ο άνθρωπος διέγραψε από τη ζωή του τον Θεό και για να καθησυχάσει τη συνείδησή του, Τον προσάρμοσε στις δικές του επιθυμίες.

Τα αίτια των σεισμών δεν είναι πολλά, είναι μόνο ένα, η αμαρτία του ανθρώπου.

Ο Θεός είναι αγάπη και έλεος και δεν θέλει να χαθεί κανένας στην αιώνια κόλαση, γι’ αυτό προειδοποιεί τον αποστάτη άνθρωπο.

Κάθε σεισμός είναι μια προειδοποίηση του Θεού για να ξυπνήσει ο άνθρωπος από τον πνευματικό λήθαργο.

Όταν οι κρίσεις του Θεού είναι πάνω στη γη, τότε οι άνθρωποι θα μάθουν δικαιοσύνη.

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και Αυτός είναι που σείει τη γη, όπως λέει ο λόγος Του:

«Αυτός μετακινεί τα όρη…. αυτός σείει την γην από του τόπου αυτής, και οι στύλοι αυτής σαλεύονται» (Ιώβ θ:5-6)

Τα όρη σείονται απ’ αυτού, και οι λόφοι διαλύονται, η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, η οικουμένη, και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τις δύναται να ανθέξη ενώπιον της αγανακτήσεως αυτού; και τις δύναται να σταθή εις την έξαψιν της οργής αυτού;» (Ναούμ α:5-6).

«Και θέλω παιδεύσει τον κόσμον δια την κακίαν αυτού, και τους ασεβείς δια την ανομίαν αυτών και θέλω παύσει την μεγαλαυχίαν των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνην των φοβερών…. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει σεισθή από του τόπου αυτής, εν τω θυμώ του Κυρίου των δυνάμεων…» (Ησαΐας ιγ:11,13)

«… τα θεμέλια της γης σείονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως  διελύθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθή εδώ και εκεί ως ο μεθύων, και θέλει μετακινηθή ως καλύβη και η ανομία αυτής θέλει  βαρύνει επ’ αυτήν» (Ησαΐας κδ:18-20)

«Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων Έτι άπαξ μετ’ ολίγον εγώ θέλω σείσει τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν. Και θέλω σείσει πάντα τα έθνη…» (Αγγαίος β:6-7)

Εσύ αγαπητέ αναγνώστη, τι πρέπει να κάνεις τώρα; Πως θα ξεφύγεις απ’ την κρίση του Θεού; Ο σεισμός είναι ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού με το οποίο μιλά στους ασεβείς, οι δίκαιοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.

Ο Θεός μιλάει διαφορετικά στα παιδιά Του. Η Βίβλος λέει ότι είναι μακάριο το έθνος του οποίου ο Θεός είναι Κύριος, αλλά δυστυχώς στην πατρίδα μας είμαστε χριστιανοί των τύπων, μόνο στην ταυτότητα.

Πρέπει σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν λαός να στραφούμε στο μόνο Σωτήρα, τον Ιησού Χριστό και να υπακούσουμε στο Ευαγγέλιό Του.

Ο απόστολος Παύλος έγραφε κάποτε: «Δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα» (Ρωμαίους α:16).

Ζήτησε να μάθεις τι λέει το ευαγγέλιο και πως μπορείς να το υπακούσεις.

Δεν υπάρχει άλλη οδός διαφυγής, δεν υπάρχει κανείς άλλος δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, μην αργείς, δεν σε συμφέρει, ο χρόνος δεν σου ανήκει, σήμερα είναι μέρα ευπρόσδεκτη, σήμερα είναι μέρα σωτηρίας!