Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Ερχεται το απόλυτο φακέλωμα των συναλλαγών

Παγκόσμια πρωτιά .Την γενίκευση του πλαστικού χρήματος μέσω της προώθησης της  ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών ετοιμάζει το υπουργείο οικονομικών .
Για το σκοπό αυτό θα "αξιοποιήσει" την υποδομή του συστήματος πληρωμής υποχρεώσεων DIASPOS των Διατραπεζικών Συστηματων ΔΙΑΣ(!) ΑΕ. Το σύστημα προσφέρει ήδη τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω των μηχανημάτων EFT/POS, που είναι εγκατεστημένα στις κατά τόπους ΔΟΥ.
Οι λόγοι που επικαλείται είναι κυρίως φορολογικοί και συναλλακτικοί:
 
-Η κάρτα θα χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή και θα απαλλάξει τους πολίτες από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να έχει πλήρη εικόνα του ΦΠΑ.

-Στις ΔΟΥ που ήδη χρησιμοποιείται το σύστημα οι φορολογούμενοι αποδεσμεύονται από τη μεταφορά μετρητών, πληρώνουν με ασφάλεια και ευκολία, ενώ τους παρέχονται και πιστωτικές διευκολύνσεις. Μέσω το DIASPOS το Δημόσιο αποφεύγει τη διαχείριση μετρητών από τους υπαλλήλους του και έχει μικρότερο λειτουργικό κόστος στη διευθέτηση των συναλλαγών.

Μια ματιά στο μέλλον (δηλαδή μικρή πρόγευση των επιχειρημάτων του χαράγματος)
 
Στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αποφασίστηκε η συνδρομή του Δημοσίου μέσω του DIASPOS για την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών που θα χρησιμοποιούνται σε κάθε συναλλαγή και θα καταργήσουν την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων.

Πώς λειτουργεί

Όπως αποκάλυψε ο κ. Παπακωνσταντίνου, η κάρτα θα φέρει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κάθε πολίτη και θα χορηγείται είτε από κάθε τράπεζα ξεχωριστά, είτε από το υπουργείο Οικονομικών. Μέσω των ειδικών τερματικών (POS) που διαθέτουν τα καταστήματα θα περνούν στον λογαριασμό του πολίτη τα ποσά των αποδείξεων
.

Σύστημα "επιβράβευσης" των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το DIASPOS θα υποστηρίζει και έξυπνες κάρτες επιβράβευσης (!)φορολογουμένων (loyalty schemes και smart loyalty cards), με τις οποίες οι υπηρεσίες του υπουργείου θα παρακολουθούν τον τζίρο των καταστημάτων και τις καθημερινές ροές του ΦΠΑ.

Οι συγκεκριμένες κάρτες θα είναι και πιστωτικές ,ώστε να διευκολύνεται ο περιορισμός της χρήσης μετρητών.

Νομικοί κύκλοι θυμίζουν οτι η ενεργοποίηση του εν λόγω συστήματος, απαιτεί την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σ.σ τώρα μάλιστα μπορείτε να κοιμάστε.. ήσυχοι !), καθώς οι "έξυπνες" κάρτες θα καταγράφουν λεπτομερώς και θα καταδίδουν την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών και θα αποτυπώνουν το σύνολο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων..