Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

H βάπτιση της Ξένιας


Σήμερα βαπτίστηκε στο νερό η αδελφή μας Ξένια.

Εδωσε την καρδιά της στον Κύριο υπακούοντας στο θέλημά Του.
Συνετάφη με το Χριστό και σηκώθηκε σε μια νέα ζωή.

Η βάπτιση έγινε σε ελεύθερα ύδατα όπως πάντα, ενώπιον της εκκλησίας , και  όπως ο λόγος του Κυρίου ορίζει με μια καταβύθιση στο όνομα του Ιησού Χριστού.