Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Η βάπτιση του Φίλιππου

Σήμερα βαπτίστηκε στο νερό ο νεαρός αδελφός μας Φίλιππος.

Παιδί πιστών γονιών, που μεγάλωσε στην εκκλησία είχε αποφύγει τον εξαναγκασμό του νηπιοβαπτισμού.

Η απόφασή υπακοής στον Κύριο  δεν είναι  μόνο εκπλήρωση του τυπικού, αλλά όπως σε κάθε πιστό άνθρωπο η βάπτιση στο Ονομα του Κυρίου, γίνεται μόνο όταν αυτό μπει στην καρδιά σου.

"ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος· επειδή ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την ΚΑΡΔΙΑ" (Α΄Σαμ.ις:7)