Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - Η αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού

Έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι!

Το καταλαβαίνουμε αυτό από την ερώτηση που έκανε στους μαθητές Του: «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου;» (Ματθ.ις:13).

Βέβαια, η απάντηση που Του έδωσαν οι μαθητές δεν Τον ικανοποίησε και γι’ αυτό συνεχίζει να ρωτάει: «Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;» (ις:15).
Ο Ιησούς θέλει να ξέρει αν οι δικοί Του ξέρουν ποιος είναι!

Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι θέλει, αλλά οι μαθητές του Χριστού πρέπει να έχουν αποκρυσταλλωμένη άποψη όσο αφορά στο ποιος είναι ο Ιησούς!
Και τότε ο Πέτρος έδωσε τη μεγαλειώδη απάντηση, που όπως είπε ο Κύριος «σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ' ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς» (ις:17).
«Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος» (ις:16)

Τι σημαίνει αυτό; Γιατί ο Ιησούς είπε ότι «σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ' ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς»; (ις:17).

Στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων, ναι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. Μα τότε, ποια είναι η αποκάλυψη; Γιατί ήταν τόσο σημαντικό αυτό που είπε ο Πέτρος; Γιατί δεν είναι θέμα σαρκός και αίματος αλλά είναι θέμα του ουρανού;
«Υιός του ….» σημαίνει «έχει τη φύση ή το χαρακτήρα του …», όπως στο «υιοί βροντής», «υιοί του Βελίαλ» και «υιός παρηγορίας».
Ο Ιησούς είχε ακριβώς το χαρακτήρα του Θεού καθώς και της τέλειας ανθρώπινης φύσης, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι ακριβώς σαν τον Θεό, να είναι ίσος με το Θεό ή να έχει καθ’ ολοκληρία το χαρακτήρα του Θεού χωρίς να είναι ο ίδιος ο Θεός. (Δες Ης.μς:9, μη:11, Ιωάν.ε:18).
Η αναγνώριση ότι ο Ιησούς είναι ο μοναδικός Γιος του ζωντανού Θεού, δηλώνει πως είναι ο Θεός εν σαρκί.
Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο ότι: «επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής» (ις:18).
Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι οικοδομημένη πάνω σ’ αυτή την αλήθεια: Ο Ιησούς είναι ο Θεός εν σαρκί!

Με όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του Θεού. Η θεότητα του Ιησού είναι η θεότητα του Πατέρα. Δεν είναι θεός Υιός, δεν είναι το 2ο πρόσωπο κάποιας τριάδας, είναι «ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας αμήν» (Ρωμ.θ:5).
Εσύ που θέλεις να ανήκεις στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, «Τις λέγεις ότι είναι»;
Η απάντηση έχει τεράστια σημασία: Η αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα αρπαχτεί!