Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

είμαστε όλοι περαστικοί και παρεπίδημοι

Πώς ονομάζουν οι νεοεποχίτες την εξόντωση των «κατώτερων» φυλών ;
- βελτίωση του « κάρμα » !!

Θυμίζει την προτροπή(μαύρο χιούμορ σε βάρος των δυστυχισμένων) αρχηγού "ορθόδοξου" πολιτικού κόμματος για απελάσεις των μεταναστών:
  «Είναι ρατσιστικό και απάνθρωπο να κρατάμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ (σ.σ.: τους μετανάστες), μακριά από τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους, τους τάφους των προγόνων τους. Εν ανάγκη να πληρώσουμε για να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους »!!
Τι σκεφτόμαστε  ;
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΦΥΓΕΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ...
Ο ποιμήν ο καλός  λέει : 
« ..και άλλα πρόβατα έχω , τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης ¨και εκείνα πρέπει να συνάξω ¨ και θέλουσιν ακούσει την φωνήν Μου και θέλει γίνει μία ποίμνη , Είς ποιμήν